Categories
Blogg

Strategisk læring er nøkkelen til suksess i arbeidslivet

Det er flott at Haakon Christopher Sandven tar videreutdanning midtveis i livet. Sandven stiller riktig diagnose, men tar dessverre feil medisin. Det må tenkes nytt om læring for ansatte og bedrifter i Norge. 

Av Marius Olsen, CEO i Videocation

I et innlegg i Dagens Næringsliv forteller Haakon Christopher Sandven at han ønsket faglig påfyll midtveis i karrieren som siviløkonom. Løsningen ble en nettbasert utdannelse på Universitet i Narvik. 

“Kanskje normalen i fremtiden blir to utdannelser? En i starten av, og en midtevis i karrieren?” mente Sandven.

Siviløkonomen skal ha ros for at han velger å videreutdanne seg, og for at han setter kompetanseutvikling på agendaen i Dagens Næringsliv. 

Men det er dessverre ikke godt nok.

Sandven stiller riktig diagnose, men tar feil medisin. Årsaken er enkel: Utviklingen i arbeidslivet går for fort til at det holder å videreutdanne seg én gang i løpet av yrkesskarrieren.  

Må lære seg nye ferdigheter

Ifølge World Economic Forum er 50 prosent av alle arbeidstakere nødt til å lære seg nye ferdigheter innen 2025. Organisasjonen har laget en liste over de ti viktigste ferdighetene som du bør lære:

 1. Analytisk tenkning og innovasjon
 2. Aktiv læring og strategier for læring
 3. Kompleks problemløsing 
 4. Kritisk tenkning og analyse 
 5. Kreativitet, originalitet og initiativ 
 6. Ledelse og sosial innflytelse
 7. Teknologibruk, monitorering og kontroll
 8. Teknologidesign og programmering
 9. Motstandsdyktighet, stressmestring og fleksibilitet
 10. Logisk tenkning, problemløsing og iverksetting

Dette er ferdigheter det er umulig å tilegne seg kun ved å ta en bachelorgrad på nett midtveis i karrieren. 

Må jobbe strategisk med læring 

Det gir ikke mening å lage en bedre skrivemaskin når PCen kommer. Det må derfor tenkes nytt om læring for ansatte og bedrifter.

De neste årene vil det skje store endringer innen digitalisering, teknologi, organisasjonsutvikling, bærekraft og digitale arbeidsverktøy. Dette er endringer som går så raskt og rammer så bredt at det er vanskelig å inkludere i et tradisjonelt studium. 

Læring er en kontinuerlig aktivitet som man gjør hele livet. Forskning på læring viser at læring som repeteres ofte gir bedre læringsutbytte. Bedrifter som anerkjenner dette vil stå sterkere i konkurranse med omverdenen. 

Svaret på Sandvens utfordring er derfor å inkludere alle medarbeidere i organisasjonen, og legge til rette for hyppig læring som en integrert del av arbeidshverdagen.

I Videocation gjør vi dette selv. Hver fredag tar alle ansatte et digitalt kurs, og en gang i måneden diskuterer vi “månedens kurs” i grupper for å oppnå bedre faglig utbytte, såkalt “blended learning”.  

Studiepoeng er irrelevant

Det er digitalisering som vil gjøre strategisk læring mulig i en hektisk jobbhverdag. I stedet for å sende noen få utvalgte ansatte på dyre fysiske kurs, kan hele organisasjonen få tilgang til høykvalitets læringsressurser i form av et stort antall digitale kurs, nanograder og effektive mini-utdannelser, som de kan ta jevnlig når de selv ønsker. 

Digitale verktøy gjør at man kan kombinere video- og spillbasert læring på en måte som gjør det engasjerende, personalisert og relevant for den enkelte. 

Tidligere gikk vi på skole for å lære en jobb. I dag er læring selve jobben. Ansatte som lærer nye ferdigheter raskt er en ressurs for alle bedrifter. Ikke minst er læring positivt for de ansatte, som opplever jobbmestring og blir mer attraktive på arbeidsmarkedet.

Utdanningssystemet er designet for en tid hvor verden ikke utvikler seg like raskt som i dag. Å snakke om studiepoeng blir irrelevant når man må lære hele tiden. For å lykkes i arbeidslivet må arbeidsgivere senke terskelen for læring, og legge til rette for at alle får utvikle seg – hele tiden. Ikke bare hvert 20. år.  

Categories
Uncategorized

Videocation vokser – vi trenger deg på laget

Er du vår nye Key Account Manager?

Hva har Spotify, Netflix og Videocation til felles? Slik Spotify og Netflix endret musikk- og underholdningsbransjen, skal Videocation endre kurs og kompetanseutvikling.

Vi ser etter en eller to fremoverlente og løsningsorienterte Key Account Managers som elsker å skape gode løsninger sammen med våre kunder. Vi søker deg som er dyktig på salg, kreativ i å se muligheter, og ønsker å være med på Videocation sin vekstreise videre! 

Videocation omtales ofte som “Netflix for læring” og tilbyr en abonnementstjeneste med høykvalitets videokurs tilpasset virksomheter og ansatte som ønsker å tilegne seg ny kompetanse innen digitalisering, nye arbeidsmetoder, programvareverktøy, markedsføring, kommunikasjon og ledelse. 

Som Key Account Manager vil du jobbe med å utvikle kundebasen til Videocation innen store og mellomstore virksomheter i Norge. Din jobb blir å se kundens behov og ved hjelp av våre produkter skape gode løsninger som gir kunden verdi og setter de opp for suksess med kontinuerlig læring. 

For å tilpasse seg kontinuerlige endringer må virksomheten lykkes med kontinuerlig læring.

Virksomheter står ovenfor en stor utfordring nå som digitaliseringen påvirker alle bransjer med økende hastighet. For å tilpasse seg kontinuerlige endringer må virksomheten lykkes med kontinuerlig læring. Vårt store kursbibliotek, abonnementstjeneste og brukervennlige plattform gjør oss godt posisjonert for å bistå både store og små virksomheter innen både offentlig og privat sektor med å senke terskelen for kontinuerlig læring. 

Du blir en del av et fremoverlent team på ca. 25 personer basert i Oslo, Paris og Barcelona. Du vil trives i jobben om du er selvgående samtidig som du liker å jobbe i team. Du liker å bli utfordret, har kommersiell teft og liker å levere gode løsninger. 

Ansvarsområder:

 • Identifisere potensielle kunder og bransjer/sektorer som har stort potensiale for Videocation
 • Initiere kundedialog, bygge relasjoner og skape kommersielle samarbeid med nysalgskunder 
 • Lede kundemøter og drive salgsprosesser fra start til signering 
 • Utvikle kundekonsepter og løsninger tilpasset kunden, men som skalerer på en god måte
 • Være proaktiv med salg og løsningsutvikling mot kunder
 • Være resultatorientert og komfortabel med å jobbe mot budsjettmål

 Kompetanse:

 • Du er god på å bygge tillit og evner å jobbe mot konsernledelsen i store norske virksomheter
 • Du er strukturert og i stand til å drive salgsprosesser fra start til signatur
 • Du kommuniserer budskap på en god måte og er trygg i presentasjoner
 • Du har en personlig interesse for digitalisering, kompetanseutvikling og nye trender
 • Du behersker Google Slides, Powerpoint eller Keynote og er dyktig i digitale verktøy

Vi tilbyr:

 • Dyktige kollegaer og godt arbeidsmiljø i et spennende selskap 
 • Store vekstambisjoner både i Norge og internasjonalt 
 • Flotte kontorlokaler sentralt i Oslo og konkurransedyktige vilkår
 • Jobbe med utvikling av en ny merkevare innen kontinuerlig læring

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med Anne Sigurdsøn på tlf: 466 88 666. Eller Steinar Muggerud på tlf 920 43 103.

Søknad og CV sendes til: anne@videocation.no 

Søknadsfrist: Snarest

Eller meld din interesse:

Om arbeidsgiveren

Med Videocation kan du abonnere på kunnskap. Vi har samlet landets ledende eksperter som formidler lettfattelige og engasjerende videokurs innen teknologi, ledelse, innovasjon og personlig utvikling. Hvert videokurs består av 15-20 leksjoner på rundt 4 minutter hver, med avsluttende test og kursbevis. Vi ønsker å senke terskelen for læring, slik at du kan få påfyll av kunnskap på dine premisser – hvor du vil, når du vil. Vår visjon er å gi alle muligheten til å lære av de beste. Videocation har FINN.no på eiersiden, har god kommersiell utvikling i Norge og er nå i ferd med å etablere oss i Spania. I tillegg har vi en rekke spennende produkter under utvikling!

Categories
Blogg

Oktober er cybersikkerhetsmåned

Vet du hvilke grep du bør ta for å unngå at du eller bedriften din blir hacket?

Hvis svaret er tja, bør du fortsette å lese. For ifølge If Forsikring anmelder nemlig mer enn fem prosent av norske bedrifter hacking av sine datamaskiner og nettverk hvert år, og de økonomiske konsekvensene er ofte store. Samtidig er mørketallene store, viser den årlige Mørketallsundersøkelsen fra Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Cybersikkerhet er et komplekst tema og det er ofte vanskelig for enkeltpersoner og bedrifter å vite hvilken ende de skal starte i. Konsekvensene blir dessverre ofte at man gjør for lite, og dermed utsetter seg selv og virksomheten for unødvendig risiko. Derfor har Videocation nå lansert et kurs i cybersikkerhet for alle, som enkelt forklarer deg hvordan cyberkriminelle opererer og hvordan du identifiserer risikoene. 

En måneds gratis tilgang

NorSIS markerer nå i oktober Nasjonal sikkerhetsmåned for 11.gang. Tema for årets kampanje er “En trygg digital hverdag”. I den forbindelse ønsker vi i Videocation å bidra til økt sikkerhet for alle ved å tilby en måneds gratis tilgang slik at dine ansatte kan ta kursbevis i “Cybersikkerhet”. Hvordan få tilgang?

 • Alle bedrifter som melder interesse i kontaktskjema under, tar kontakt på chat eller sender mail til salg@videocation.no innen 31.10 får tilbudet om 1 måneds gratis tilgang.
 • Eneste vi behøver er en liste med navn og epostadresser. Vi registrerer bedriften og inviterer alle ansatte inn til en måneds gratis tilgang til Videocation. 

“…for å beskytte din egen og din virksomhets informasjon er det viktig å forstå hvordan undergrunnsøkonomien i cyberverden fungerer.”

Maartmann-Moe.  

Kursholder Carsten Maartmann-Moe er administrerende direktør og etisk hacker i Transcendent Group, et konsulentselskap som spesialiserer seg på selskaps- og risikostyring, blant annet cybersikkerhet. 

“For å ta gode beslutninger for å beskytte din egen og din virksomhets informasjon er det viktig å forstå hvordan undergrunnsøkonomien i cyberverden fungerer. Da er du bedre rustet for fremtiden, enten du er leder, ansatt eller en privatperson” sier Maartmann-Moe. God cybersikkerhet er nemlig en forutsetning for god digitalisering, og når cyberverden og den fysiske verden stadig knyttes tettere sammen, skaper dette nye utfordringer som må takles på nye måter.

Aftenposten skrev nylig at Stortinget og stortingsrepresentanter ble utsatt for målrettede dataangrep i løpet av noen få uker. Stort sett alle duppeditter man omgir seg med – bilen, telefonen, bankkortet og smartlyspærene – har databrikker i seg som kan hackes. 

“Digitalisering gjør at angrepsflaten din eller til din virksomheten ekspanderer, og det samme gjelder for samfunnet. Dette påvirker hvordan du må jobbe med sikkerhet i digitaliseringsprosjekter, og viser at cybersikkerhet må være en integrert del av denne typen initiativer. Derfor er det viktig at din virksomhet har kontroll på området. Det forventes av myndigheter, aksjemarkedet, tilsyn og av de viktigste av de alle – nemlig kundene dine.”

Fra kurset Cybersikkerhet for alle, hvor Carsten snakker om de største risikoene, og hvordan kan man effektivt redusere dem?.

På spørsmål om hvem hackerne er, svarer Maartmann-Moe at det kan være hvem som helst og at det finnes mange forskjellige typer hackere – alt fra barneromshackere til cyberterrorister. Det er nettopp dette som gjør det så vanskelig å identifisere dem og motivene deres. I tillegg er det ofte vanskelig å oppdage et dataangrep overhodet. Ifølge IBM går det i gjennomsnitt 280 dager fra du blir hacket, til du oppdager det. 

Maartmann-Moe forklarer at det ikke er mulig å sikre seg 100% mot cybersikkerhetshendelser, men desto viktigere er det å ha en plan for hvordan du bruker ressursene dine riktig. Det er nettopp det kurset hans skal hjelpe deg med – å identifisere effektive sikkerhetstiltak for virksomheten og deg som privatperson. 

Registrer deg på www.videocation.no og få tilgang til kurset vårt i cybersikkerhet og de hundrevis av andre kursene.

Categories
Blogg

Henter 14 millioner for å akselerere satsing

Akselererer satsning med rettet emisjon

Oslo, 6. november 2020

Videocation.no har hentet 14 millioner kroner i en rettet emisjon, og kan dermed akselerere sin satsning på videokurs. Kolberg Gruppen, som siden 1906 har vært aktiv i norsk næringsliv gjennom bil, eiendom og investeringer, garanterte for halve emisjonsbeløpet da det ble initiert en rettet emisjon blant nåværende eiere.

Stor etterspørsel fra privat og offentlig sektor

Emisjonen ble initiert av at selskapet så potensialet for å ytterligere akselerere satsingen på videokurs i et marked hvor man opplever stor etterspørsel etter høykvalitets videokurs. Videocation.no tilbyr virksomheter, organisasjoner og offentlige virksomheter en portefølje av mer enn 100 videokurs i en “Netflix brukeropplevelse”. Videocation gjennomførte også en vellykket emisjon i sommer hvor FINN.no kom inn på eiersiden.        

– Vi opplever et stort behov blant private og offentlige virksomheter for å tilby ansatte en bedre og mer fleksibel løsning for opplæring enn det man har per i dag. Det er fortsatt kun 3-5 prosent av det tradisjonelle kursmarkedet som er digitalisert, og Covid-19 har nå akselerert overgangen til digitale løsninger som den Videocation.no tilbyr. Emisjonen gir oss mulighet til å akselerere satsingen i dette markedet, sier Marius Olsen som er administrerende direktør i Videocation.no.

Marius Olsen, adm. direktør i Videoacation.no AS

– Den digitale løsningen vi har utviklet er unik og det er utrolig hyggelig å se at det er så stor interesse for å være med oss i den vekstfasen vi nå rigger oss for i Videocation, sier Terje Seljeseth som er styreleder i selskapet. Ledelsen og styret i Videocation har solid erfaring fra å ha utvikle teknologiske løsninger som har hatt stor suksess i markedet i Norge og internasjonalt.

Emisjonen skal ytterligere styrke Videocation.no innen både produktutvikling og salg.

Ønsker du mer informasjon

Videocation har ulike løsninger for store og små virksomheter og bistår med kursproduksjon og utvikling av digitalt kursakademi som sikrer læringseffekt med forskningsbaserte pedagogiske prinsipper. Ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Kort om Videocation

Videocation.no er en heldigital læringsplattform som utvikler, kvalitetssikrer og publiserer videokurs for det norske bedrifts- og personmarkedet. Selskapet ble etablert i 2017 av Terje Seljeseth, Sigbjørn Petter Eilertsen, Truls Paulsen og Even Bolstad.

FINN.no gikk inn med ca. 10 prosent eierskap i selskapet i mai 2020. Videocation jobber kontinuerlig med å finne de mest attraktive ekspertene på sine fagfelt og utvikler kurs i samarbeid med disse. Kurskatalogen har nå passert 100 kurs og oppdateres med nye relevante kurs ukentlig. Selskapet tilbyr også utvikling av bedriftsspesifikke kurs for sine kunder i privat og offentlig sektor.

NTB