Categories
Blogg

Må kompetanseheving være dyrt? Slettes ikke!

Den 21. oktober var daglig leder i Videocation, Marius Olsen, på trykk i Dagens Perspektiv med en kronikk om kompetanseheving og læring.

Innlegget kommer som svar på Kari Solliens innlegg den 19. oktober. Sollien, som er leder i Akademikerne, etterlyser høyere prioritering av kompetanseutvikling i neste års statsbudsjett. 

I sin kronikk skriver Olsen at kompetanseutvikling slettes ikke trenger å koste mer, og at det viktigste er å tenke nytt og senke terskelen for læring som sådan. Desto viktigere har det blitt å tenke innovativt på læring i et arbeidsliv post korona, hvor den tradisjonelle klasseromsundervisningen er snudd på hodet.  

Olsen viser også til en rapport lagt frem av Teknologirådet i september, hvor det pekes på at de akselererende endringene i arbeidsoppgaver i årene som kommer krever kontinuerlig påfyll av kompetanse – en slags “Spotify for læring”. 

Og det er i behovet for nettopp en slik strømmetjeneste for kunnskap at Videocation finner sin plass. For en lav månedssum får man tilgang til mer enn 100 videokurs som man kan se når man vil, hvor man vil. Videocation gjør læringen tilgjengelig og demokratisk i en strømlinjeformet prosess som tillater brukeren å lære på sine egne premisser, uansett hvilken bakgrunn man har. 

Det er liten tvil om at kompetanseutviklingen trenger nye impulser – men løsningen ligger med andre ord ikke nødvendigvis i økte bevilgninger i statsbudsjettet. For som Olsen påpeker i sin kronikk: “Hvorfor måler vi kompetanse i studiepoeng, når utdanningsinstitusjoner mangler reell erfaring fra næringslivet i den akselererende hastigheten som kreves for å være relevant i dag?”

Les hele kronikken her.