Categories
Blogg

Effektive møter reduserer kostnader og øker verdiskapingen.

Tina Eriksen-Deinoff

Jobber med personlig atferd som påvirker omgivelsene og gir ønsket effektforskjell på halve tiden. og er Videocation-ekspert

Ekspertens kurs: Kommunikasjon som øker effektiviteten

Bare vi snakker om det…

Mange tenker at “om vi bare møtes”, så får vi løst dette spørsmålet, vi går igangsatt denne aktiviteten, eller vi får i hvert fall luftet dette problemet. Dialogen foregår sporadisk ved kaffeautomaten eller rundt lunsjbordet, eller den styres opp i avtalte møter i kalenderen. 

Spør deg selv: På hvor mange av de siste ti møtene (dialogene) du har hatt, kan du måle konkret effektforskjell i sak, framdrift, kostnad eller inntekt?

Alle var enige om at noen hadde sagt at man skulle ha gjort noe!

Du tenker kanskje at det ikke går an å se effektforskjell av ett møte eller én dialog, at situasjonen må være mer kompleks enn det. Kanskje har du rett, men målbare dialoger gir deg bedre svar. 

Det er mulig å måle hvem som kom med hvilke forslag. Det er også mulig å måle hva slags kompetanse de “beste ideene” representerer, og om noe viktig er utelatt – før det er for sent. Du kan på forhånd kvalitetssikre at vurderinger og beslutninger har godt nok fundament til å forhindre at feil, misforståelser, forsinkelser og uforutsette kostnader forekommer. Allerede når du forlater dialogen, kan du bedømme med hvilken sannsynlighet gjennomføring av beslutningene vil skje uten uhell, stopp, eller tidstap. 

Unngå tidstap, misforståelser, forsinkelser og omarbeid

Hvis alle møtene dine sikret utfall med 10 % høyere effektivitet, ville du fått en pekepinn på hvor mye det betyr for deg og din bedrift ved å telle verdiøkningen i størrelser av hver 10. ordre, hvert 10. utlegg eller en andel av lønnskostnadene som stemmer med andel arbeidstimer i dialog og møter. 

Hvis hvert av disse møtene økte med 10 % effektivitet, hva ville det bety for bunnlinjen?

Det høres kanskje ut som en floskel, men bare tenk over hvor mange minutter, for ikke å si timer per dag, som går med til dialog i møter, ansikt til ansikt eller digitalt.

Effektiv kommunikasjon kan trenes

Dersom du selv ser et potensial for kostnadsreduksjon eller verdiøkning ved å endre møtekommunikasjonen, er du klar for å ta tak i opplæring og atferdsendring i møtets kommunikasjon og samhandling.

 1. Sørg for at nye forslag kommer fram og gis plass. Halvgode forslag blir ofte viktige trappetrinn til banebrytende ideer.
 2. Ha et øye på at forslagene representerer nærværende kompetanse og nok perspektiver. Lytt særlig til de stille tankene som er på vei.
 3. Vær på vakt når alle synes å være enige! Det er særlig når bekreftelsene overtar for kritisk tenkning at de store feilene oppstår.
 4. Bygg verbale broer mellom ulike personers innspill, sikre at du virkelig forstår hva den andre mente – ikke hva du selv kom på når den andre snakket.
 5. Gjengi korrekt og fullstendig alle aspekter, så du får tak i nye kombinasjoner og ikke mister halvferdige ideer på veien.
 6. Innarbeid forutsigbar møtestruktur som tåler nytenking, beslutning og saksbehandling under ett.
 7. Loggfør minutter og timer som går med til dialog og møter, og noter fortløpende hva du forventet skulle bli utfallet, og hva som faktisk ble en realitet.

Når du gjør disse konkrete grepene, vil du sørge for at effektiviteten øker i hver eneste eneste dialog og hvert eneste avholdte møte på telefon, i møterom eller digitalt. For bedriften sparer du penger og øker inntjening. For deg selv får du frigjort tid og skaper deg større handlingsrom.

Categories
Uncategorized

Videocation vokser – vi trenger deg på laget

Er du vår nye Customer Success Manager?

Hva har Spotify, Netflix og Videocation til felles? Slik Spotify og Netflix endret musikk- og underholdningsbransjen, skal Videocation endre kompetanseutvikling.

 

Vi ser etter en fremoverlent kunde- og løsningsorientert Customer Success Manager som elsker å skape gode løsninger sammen med våre kunder. Vi søker deg som kan jobbe strategisk og være en god rådgiver for å løse kundens behov og ønsker å være med på Videocation sin vekstreise videre!

Videocation omtales ofte som “Netflix for læring” og tilbyr en abonnementstjeneste med høykvalitets videokurs tilpasset virksomheter og ansatte som ønsker å tilegne seg ny kompetanse innen digitalisering, nye arbeidsmetoder, programvareverktøy, markedsføring, kommunikasjon og ledelse.

Brukeropplevelsen er videosentrisk og inspirert av Netflix, samtidig er innholdet utviklet med en forskningsbasert metodikk som senker terskelen for læring. Vi har i dag 160 videokurs, og har en rekke nye spennende produkter under utvikling. 

Som Customer Success Manager vil du jobbe med å utvikle kundebasen til Videocation innen store og mellomstore virksomheter i Norge.

Din jobb blir å se kundens behov og ved hjelp av våre produkter skape gode løsninger som gir kundene verdi og setter dem opp for suksess med kontinuerlig, strategisk læring. 

Virksomheter står ovenfor en stor utfordring nå som digitaliseringen påvirker alle bransjer med økende hastighet. For å tilpasse seg kontinuerlige endringer må virksomheten lykkes med kontinuerlig læring. Vårt store kursbibliotek,  abonnementstjeneste og brukervennlige plattform gjør oss godt posisjonert for å bistå både store og små virksomheter innen både offentlig og privat sektor med å senke terskelen for kontinuerlig læring. 

Du blir en del av et fremoverlent team på 20 personer basert i Oslo, Paris og Barcelona. Du vil trives i jobben om du er selvgående samtidig som du liker å jobbe i team. Du liker å bli utfordret samtidig som du får rom til å gjøre feil. Du har kommersiell teft, er kreativ og liker å levere gode, solide løsninger. 

Ansvarsområder:

 • Bistå i sluttfasen av salgsprosessen og ta ansvar for onboarding av kunder 
 • Identifisere kompetansegap hos kunden og sette læringsmål knyttet til bedriftens strategi
 • Følge opp kunden gjennom planlagte statusmøter med avtalt frekvens og fasilitere workshops 
 • Analysere tilbakemeldinger, ønsker og behov, samt identifisere oppsalgsbehov og kursproduksjon
 • Fornyelse av kontrakter, bistå i at kunden lykkes med sine læringsmål og identifisere ‘antichurn’-tiltak
 • Bistå forretningsutvikling gjennom å finne fellesnevnere fra kundedialog som kan inngå i produktutvikling
 • Proaktiv i ny kundedialog, bygge relasjoner og skape kommersielle samarbeid med potensielle nye kunder 
 • Utvikle kundekonsepter og løsninger tilpasset kunden, men som skalerer på en god måte

Kompetanse

 • Være i stand til å bygge tillit og jobbe mot konsernledelsen i store norske virksomheter. Kjennskap til HR eller organisasjonsutvikling er en fordel
 • Være strukturert og i stand til å drive paralelle kundeprosesser fra onboarding til å bli kundens pålitelige rådgiver.
 • Tydelig og god formidlingsevne, trygg og tillitsvekkende i møter
 • Personlig interesse for digitalisering, kompetanseutvikling og nye trender
 • Beherske Google Slides, Powerpoint eller Keynote og dyktig i digitale verktøy

Vi tilbyr:

 • Dyktige kollegaer og godt arbeidsmiljø i et spennende oppstartsselskap 
 • Store vekstambisjoner både i Norge og internasjonalt 
 • Konkurransedyktige vilkår 
 • Flotte kontorlokaler sentralt i Oslo og et godt arbeidsmiljø
 • Jobbe med utvikling av en ny merkevare innen kontinuerlig læring

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med Anne Sigurdsøn på tlf: 466 88 666 eller Steinar Muggerud på tlf: 920 43 103

Søknad og CV sendes til: steinar@videocation.no eller anne@videocation.no. Søknadsfrist: Snarest.

Om arbeidsgiveren

Med Videocation kan du abonnere på kunnskap. Vi har samlet landets ledende eksperter som formidler lettfattelige og engasjerende videokurs innen teknologi, ledelse, innovasjon og personlig utvikling. Hvert videokurs består av 15-20 leksjoner på rundt 4 minutter hver, med avsluttende test og kursbevis. Vi ønsker å senke terskelen for læring, slik at du kan få påfyll av kunnskap på dine premisser – hvor du vil, når du vil. Vår visjon er å gi alle muligheten til å lære av de beste. Videocation har FINN.no på eiersiden, har god kommersiell utvikling i Norge og er nå i ferd med å etablere oss i Spania. I tillegg har vi en rekke spennende produkter under utvikling!

Categories
Uncategorized

Videocation vokser – vi trenger deg på laget

Er du vår nye Key Account Manager?

Hva har Spotify, Netflix og Videocation til felles? Slik Spotify og Netflix endret musikk- og underholdningsbransjen, skal Videocation endre kurs og kompetanseutvikling.

Vi ser etter en eller to fremoverlente og løsningsorienterte Key Account Managers som elsker å skape gode løsninger sammen med våre kunder. Vi søker deg som er dyktig på salg, kreativ i å se muligheter, og ønsker å være med på Videocation sin vekstreise videre! 

Videocation omtales ofte som “Netflix for læring” og tilbyr en abonnementstjeneste med høykvalitets videokurs tilpasset virksomheter og ansatte som ønsker å tilegne seg ny kompetanse innen digitalisering, nye arbeidsmetoder, programvareverktøy, markedsføring, kommunikasjon og ledelse. 

Som Key Account Manager vil du jobbe med å utvikle kundebasen til Videocation innen store og mellomstore virksomheter i Norge. Din jobb blir å se kundens behov og ved hjelp av våre produkter skape gode løsninger som gir kunden verdi og setter de opp for suksess med kontinuerlig læring. 

For å tilpasse seg kontinuerlige endringer må virksomheten lykkes med kontinuerlig læring.

Virksomheter står ovenfor en stor utfordring nå som digitaliseringen påvirker alle bransjer med økende hastighet. For å tilpasse seg kontinuerlige endringer må virksomheten lykkes med kontinuerlig læring. Vårt store kursbibliotek, abonnementstjeneste og brukervennlige plattform gjør oss godt posisjonert for å bistå både store og små virksomheter innen både offentlig og privat sektor med å senke terskelen for kontinuerlig læring. 

Du blir en del av et fremoverlent team på ca. 25 personer basert i Oslo, Paris og Barcelona. Du vil trives i jobben om du er selvgående samtidig som du liker å jobbe i team. Du liker å bli utfordret, har kommersiell teft og liker å levere gode løsninger. 

Ansvarsområder:

 • Identifisere potensielle kunder og bransjer/sektorer som har stort potensiale for Videocation
 • Initiere kundedialog, bygge relasjoner og skape kommersielle samarbeid med nysalgskunder 
 • Lede kundemøter og drive salgsprosesser fra start til signering 
 • Utvikle kundekonsepter og løsninger tilpasset kunden, men som skalerer på en god måte
 • Være proaktiv med salg og løsningsutvikling mot kunder
 • Være resultatorientert og komfortabel med å jobbe mot budsjettmål

 Kompetanse:

 • Du er god på å bygge tillit og evner å jobbe mot konsernledelsen i store norske virksomheter
 • Du er strukturert og i stand til å drive salgsprosesser fra start til signatur
 • Du kommuniserer budskap på en god måte og er trygg i presentasjoner
 • Du har en personlig interesse for digitalisering, kompetanseutvikling og nye trender
 • Du behersker Google Slides, Powerpoint eller Keynote og er dyktig i digitale verktøy

Vi tilbyr:

 • Dyktige kollegaer og godt arbeidsmiljø i et spennende selskap 
 • Store vekstambisjoner både i Norge og internasjonalt 
 • Flotte kontorlokaler sentralt i Oslo og konkurransedyktige vilkår
 • Jobbe med utvikling av en ny merkevare innen kontinuerlig læring

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med Anne Sigurdsøn på tlf: 466 88 666. Eller Steinar Muggerud på tlf 920 43 103.

Søknad og CV sendes til: anne@videocation.no 

Søknadsfrist: Snarest

Eller meld din interesse:

Om arbeidsgiveren

Med Videocation kan du abonnere på kunnskap. Vi har samlet landets ledende eksperter som formidler lettfattelige og engasjerende videokurs innen teknologi, ledelse, innovasjon og personlig utvikling. Hvert videokurs består av 15-20 leksjoner på rundt 4 minutter hver, med avsluttende test og kursbevis. Vi ønsker å senke terskelen for læring, slik at du kan få påfyll av kunnskap på dine premisser – hvor du vil, når du vil. Vår visjon er å gi alle muligheten til å lære av de beste. Videocation har FINN.no på eiersiden, har god kommersiell utvikling i Norge og er nå i ferd med å etablere oss i Spania. I tillegg har vi en rekke spennende produkter under utvikling!

Categories
Uncategorized

Er du Videocations nye Marketing Manager?

Marketing & Growth Manager

Hva har Spotify, Netflix og Videocation til felles? Slik Spotify og Netflix endret musikk- og underholdningsbransjen, skal Videocation endre kurs og kompetanseutvikling.

Vi ser etter en fremoverlent, kommersiell “growth hacker” som får ansvaret for markedsføring og ønsker å være med på Videocation sin vekstreise videre! Videocation omtales ofte som “Netflix for læring” og tilbyr en abonnementstjeneste med høykvalitets videokurs tilpasset virksomheter og ansatte som ønsker å tilegne seg ny kompetanse innen digitalisering, nye arbeidsmetoder, programvareverktøy, markedsføring, kommunikasjon og ledelse. Brukeropplevelsen er videosentrisk og inspirert av Netflix, samtidig er innholdet utviklet med en forskningsbasert metodikk som senker terskelen for læring. Vi har i dag over 160 videokurs, og har en rekke nye spennende produkter under utvikling. 

Vi søker deg som evner å ha det strategiske overblikket, men som også planlegger og gjennomfører aktiviteter og analyserer resultater fortløpende. Du har over snittet teknisk forståelse og innsikt i digital markedsføring, har god kjennskap til inbound marketing, SEO, sosiale medier og Google-verktøyene. Du har en god penn, tydelig stemme, er kreativ i budskapsutforming og tar gjerne lead på å produsere innhold. Du vil rett og slett ha hånden på rattet og drive trafikk og leads inn til salgsavdelingen, og til nettbutikk for mindre bedrifter og enkeltbrukere.

I en verden hvor digitalisering endrer alle bransjer kommer kontinuerlig læring å være en viktig ingrediens for suksess!

Virksomheter står overfor en stor utfordring nå som digitaliseringen påvirker alle bransjer med økende hastighet. For å tilpasse seg kontinuerlige endringer må virksomheten lykkes med kontinuerlig læring. Vårt store kursbibliotek, abonnementstjeneste og brukervennlige plattform gjør oss godt posisjonert for å bistå både store og små virksomheter innen offentlig og privat sektor med å senke terskelen for kontinuerlig læring. 

Du blir en del av et fremoverlent team på 20 personer basert i Oslo, Paris og Barcelona. Du vil trives i jobben om du er selvgående samtidig som du liker å jobbe i team. Du liker å bli utfordret samtidig som du får rom til å gjøre feil. Du har kommersiell teft, er kreativ og liker å levere gode, solide løsninger.

Vil du være med å hjelpe bedrifter og ansatte å utvikle nye ferdigheter slik at de lykkes i fremtiden?

Ansvarsområder:

 • Ansvar for markedsføring og PR av Videocations produkter, tjenester, nyheter, eksperter og muligheter
 • Nå ut til potensielle bedriftskunder og drive trafikk og leads inn til salg
 • Ta initiativ til å teste, iterere og analysere ulike markedsføringsaktiviteter 
 • Legge en plan og strategi for inbound marketing (blogginnlegg, whitepapers, webinarer etc.) og ta ansvar for gjennomføringen
 • Produsere innhold og være Videocations stemme utad 
 • Følge utviklingen i våre sosiale kanaler og være med på å legge en publiseringsplan for nye kurs, læringsløp og treffe målgruppenes behov

Kompetanse

 • God kjennskap til det digitale medielandskapet og trygg i Google-verktøyene og Keynote
 • Tydelig og god skriftlig formidlingsevne, engasjerende, kreativ og nytenkende
 • Personlig interesse for digitalisering og kompetanseutvikling
 • Opptatt av nyhetsbildet, næringslivet og nye trender innen læring
 • Liker en arbeidshverdag med høyt tempo
 • Jobber strukturert, uten at dette hindrer farten eller kreativiteten
 • Selvstendig og endringsvillig

Vi tilbyr:

 • Dyktige kollegaer og godt arbeidsmiljø i et spennende oppstartsselskap 
 • Store vekstambisjoner både i Norge og internasjonalt 
 • Konkurransedyktige vilkår 
 • Flotte kontorlokaler sentralt i Oslo og et godt arbeidsmiljø
 • Jobbe med utvikling av en ny merkevare innen kontinuerlig læring

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med Steinar Muggerud, direktør marketing og forretningsutvikling, på tlf: 920 43 103

Søknad og CV sendes til: steinar@videocation.no
Søknadsfrist: Snarest. Intervjuer gjøres fortløpende.

Eller meld interesse:

Om arbeidsgiveren

Med Videocation kan du abonnere på kunnskap. Vi har samlet landets ledende eksperter som formidler lettfattelige og engasjerende videokurs innen teknologi, ledelse, innovasjon og personlig utvikling. Hvert videokurs består av 15-20 leksjoner på rundt 4 minutter hver, med avsluttende test og kursbevis. Vi ønsker å senke terskelen for læring, slik at du kan få påfyll av kunnskap på dine premisser – hvor du vil, når du vil. Vår visjon er å gi alle muligheten til å lære av de beste. Videocation har FINN.no på eiersiden, har god kommersiell utvikling i Norge og er nå i ferd med å etablere oss i Spania. I tillegg har vi en rekke spennende produkter under utvikling!

Categories
Blogg

Oktober er cybersikkerhetsmåned

Vet du hvilke grep du bør ta for å unngå at du eller bedriften din blir hacket?

Hvis svaret er tja, bør du fortsette å lese. For ifølge If Forsikring anmelder nemlig mer enn fem prosent av norske bedrifter hacking av sine datamaskiner og nettverk hvert år, og de økonomiske konsekvensene er ofte store. Samtidig er mørketallene store, viser den årlige Mørketallsundersøkelsen fra Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Cybersikkerhet er et komplekst tema og det er ofte vanskelig for enkeltpersoner og bedrifter å vite hvilken ende de skal starte i. Konsekvensene blir dessverre ofte at man gjør for lite, og dermed utsetter seg selv og virksomheten for unødvendig risiko. Derfor har Videocation nå lansert et kurs i cybersikkerhet for alle, som enkelt forklarer deg hvordan cyberkriminelle opererer og hvordan du identifiserer risikoene. 

En måneds gratis tilgang

NorSIS markerer nå i oktober Nasjonal sikkerhetsmåned for 11.gang. Tema for årets kampanje er “En trygg digital hverdag”. I den forbindelse ønsker vi i Videocation å bidra til økt sikkerhet for alle ved å tilby en måneds gratis tilgang slik at dine ansatte kan ta kursbevis i “Cybersikkerhet”. Hvordan få tilgang?

 • Alle bedrifter som melder interesse i kontaktskjema under, tar kontakt på chat eller sender mail til salg@videocation.no innen 31.10 får tilbudet om 1 måneds gratis tilgang.
 • Eneste vi behøver er en liste med navn og epostadresser. Vi registrerer bedriften og inviterer alle ansatte inn til en måneds gratis tilgang til Videocation. 

“…for å beskytte din egen og din virksomhets informasjon er det viktig å forstå hvordan undergrunnsøkonomien i cyberverden fungerer.”

Maartmann-Moe.  

Kursholder Carsten Maartmann-Moe er administrerende direktør og etisk hacker i Transcendent Group, et konsulentselskap som spesialiserer seg på selskaps- og risikostyring, blant annet cybersikkerhet. 

“For å ta gode beslutninger for å beskytte din egen og din virksomhets informasjon er det viktig å forstå hvordan undergrunnsøkonomien i cyberverden fungerer. Da er du bedre rustet for fremtiden, enten du er leder, ansatt eller en privatperson” sier Maartmann-Moe. God cybersikkerhet er nemlig en forutsetning for god digitalisering, og når cyberverden og den fysiske verden stadig knyttes tettere sammen, skaper dette nye utfordringer som må takles på nye måter.

Aftenposten skrev nylig at Stortinget og stortingsrepresentanter ble utsatt for målrettede dataangrep i løpet av noen få uker. Stort sett alle duppeditter man omgir seg med – bilen, telefonen, bankkortet og smartlyspærene – har databrikker i seg som kan hackes. 

“Digitalisering gjør at angrepsflaten din eller til din virksomheten ekspanderer, og det samme gjelder for samfunnet. Dette påvirker hvordan du må jobbe med sikkerhet i digitaliseringsprosjekter, og viser at cybersikkerhet må være en integrert del av denne typen initiativer. Derfor er det viktig at din virksomhet har kontroll på området. Det forventes av myndigheter, aksjemarkedet, tilsyn og av de viktigste av de alle – nemlig kundene dine.”

Fra kurset Cybersikkerhet for alle, hvor Carsten snakker om de største risikoene, og hvordan kan man effektivt redusere dem?.

På spørsmål om hvem hackerne er, svarer Maartmann-Moe at det kan være hvem som helst og at det finnes mange forskjellige typer hackere – alt fra barneromshackere til cyberterrorister. Det er nettopp dette som gjør det så vanskelig å identifisere dem og motivene deres. I tillegg er det ofte vanskelig å oppdage et dataangrep overhodet. Ifølge IBM går det i gjennomsnitt 280 dager fra du blir hacket, til du oppdager det. 

Maartmann-Moe forklarer at det ikke er mulig å sikre seg 100% mot cybersikkerhetshendelser, men desto viktigere er det å ha en plan for hvordan du bruker ressursene dine riktig. Det er nettopp det kurset hans skal hjelpe deg med – å identifisere effektive sikkerhetstiltak for virksomheten og deg som privatperson. 

Registrer deg på www.videocation.no og få tilgang til kurset vårt i cybersikkerhet og de hundrevis av andre kursene.

Categories
Blogg

Avstandsledelse krever mer av deg som leder

Hvordan lede på avstand?

Avstandsledelse er blitt høyaktuelt det siste året, og mange ledere er usikre på hvordan de skal håndtere situasjonen og føler de ikke har oversikt eller kontroll. Geografisk avstand, mangel på sosiale relasjoner, tilbakemeldinger og hva med engasjement? Hvordan kan du lykkes i å lede på avstand?

Vi tok en prat med Vigdis Austrheim om hvordan lede på avstand og bygge effektive team. Vigdis som har vært fullbooket som foredragsholder gjennom hele 2020 av ledergrupper, departement og organisasjoner som ønsker å lykkes med avstandsledelse. Uavhengig av pålagt hjemmekontor i forbindelse med pandemien og smittevern jobber flere og flere i prosjekter hjemmefra eller samarbeider på tvers av avdelinger, byer eller land. For mange oppleves avstandsledelse krevende.

Se og hør Vigdis dele sine erfaringer og refleksjoner fra året som har gått og hva du som leder kan gjøre for å lykkes med ditt team. Webinaret varer i 30 effektive minutter.

Hvordan lykkes med avstandsledelse” på Videocation.no

Ønsker du å ta hele kurset til Vigdis og ta kursbevis i avstandsledelse – se lenger ned i artikkelen. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer hvordan du kan få tilgang til Videocation for din bedrift.

Obligatorisk kurs for ledere

Vigdis Austrheim har selv erfaring som avstandsleder og har holdt kurs og foredrag om avstandsledelse i over ti år. Hun stortrives med å jobbe og lede fra hjemmekontor og deler sin verktøykasse med deg i kurset “Hvordan lykkes med avstandsledelse” på Videocation.

Se kurset “Hvordan lykkes med avstandsledelse” på Videocation.no

Dette kurset gir deg faglig påfyll og en struktur som løser utfordringer i forbindelse med å få med deg medarbeidere eller “stakeholders” som ikke sitter der du er, samt inspirere på avstand og følge opp. Når du er ferdig med kurset, kommer skuldrene dine til å senke seg i visshet om at du har blitt forstått, og at du oppfattes som tilgjengelig, mer tydelig og inspirerende som leder.

Om Vigdis Austrheim

Vigdis har personlig erfart hvor krevende og spennende avstandsledelse kan være. Hun har ledet team nasjonalt spredt i Bergen, Stavanger, Trondheim, og internasjonalt i eksempelvis Danmark, England, Frankrike, Dubai, Mexico og Japan. Selv liker Austrheim godt å jobbe fra hjemmekontoret. Hun har unik erfaring fra endringsarbeid i Microsoft, og brenner for tydelig og inspirerende ledelse, kommunikasjon, kultur og innovasjon. Hun har vært rådgiver i Great Place to Work, og vet hva som skaper gode arbeidsplasser. I dag jobber hun som lederutvikler gjennom eget selskap som du finner mer informasjon om på vigdisaustrheim.no.

Kort om Videocation

Videocation.no er en heldigital læringsplattform som utvikler, kvalitetssikrer og publiserer videokurs for det norske bedrifts- og personmarkedet. Selskapet ble etablert i 2017 av Terje Seljeseth, Sigbjørn Petter Eilertsen, Truls Paulsen og Even Bolstad.

FINN.no gikk inn med ca. 10 prosent eierskap i selskapet i mai 2020. Videocation jobber kontinuerlig med å finne de mest attraktive ekspertene på sine fagfelt og utvikler kurs i samarbeid med disse. Kurskatalogen har nå passert 100 kurs og oppdateres med nye relevante kurs ukentlig. Selskapet tilbyr også utvikling av bedriftsspesifikke kurs for sine kunder i privat og offentlig sektor.

Categories
Blogg

Gratis webinar – innsikt og påfyll på 30 minutter

Lean, kvalitet og kontinuerlig forbedring.

Hvorfor sløser vi? Hva er tidstyver og hvordan kan vi skape bedre flyt? Noen snakker om Lean, andre om digitalisering, agile metoder, Six Sigma eller god gammeldags sunn fornuft satt i system.

I dag er det ikke lenger umulig å oppnå fullkommenhet. Det er nesten blitt en dyd av en nødvendighet for å kunne konkurrere i dagens globale økonomi, der perfeksjon er definert og forventet av dine kunder. Hvordan skal du øke effektiviteten og kvaliteten i teamet, organisasjonen og for medarbeidere?

Den 2. desember kl. 10:00 inviterer vi til gratis webinar der du møter Sidsel Winther Storaas som deler sine refleksjoner om kvalitetsarbeid og effektivitet i samtale med vår direktør forretningsutvikling Steinar Muggerud. Videre får du høre mer om det store prosjektet som Sidsel har jobbet med som lanseres snart på Videocation.no Webinaret varer i 30 effektive minutter. Meld deg på under.

Påmelding

Om Sidsel Winther Storaas

Sidsel er i kategorien «eksepsjonell kvalitetsleder». Hun har erfaring fra krevende fag- og lederoppgaver med virksomhets-, kvalitets- og forbedringsledelse på strategisk nivå i maritim industri og i olje og gass. Men en egen nysgjerrighet og lidenskap for kvalitet, gløder hun for å formidle og overføre sin ekspertise til andre. Hun står også bak kursene LEAN, kvalitet og kontinuerlig forbedring og Kultur som koster.

Kvalitetsledelse og effektivitet

Nå kan du endelig utvikle kulturen i teamet ditt, få til kontinuerlig forbedring, bruke prosesstankegang og bli mer flyteffektiv, og dermed levere bedre kvalitet på en kostnadseffektiv måte.

Med dette kurset vil du bli i stand til å skape motivasjon, endringsvillighet, se muligheter, bli inspirert og få en positiv innstilling til forbedringsledelse. I kurset bruker Sidsel Winther Storaas gode og relevante historier, gjennomarbeidet fagstoff, og gode eksempler som er gjenkjennbare og relevante for deg i ditt arbeid.

Sidsel fra kurset “LEAN, Kvalitet og kontinuerlig forbedring

Kort om Videocation

Videocation.no er en heldigital læringsplattform som utvikler, kvalitetssikrer og publiserer videokurs for det norske bedrifts- og personmarkedet. Selskapet ble etablert i 2017 av Terje Seljeseth, Sigbjørn Petter Eilertsen, Truls Paulsen og Even Bolstad.

FINN.no gikk inn med ca. 10 prosent eierskap i selskapet i mai 2020. Videocation jobber kontinuerlig med å finne de mest attraktive ekspertene på sine fagfelt og utvikler kurs i samarbeid med disse. Kurskatalogen har nå passert 100 kurs og oppdateres med nye relevante kurs ukentlig. Selskapet tilbyr også utvikling av bedriftsspesifikke kurs for sine kunder i privat og offentlig sektor.

Ønsker du tilgang til å se disse kursene og over hundre andre kurs? Start gratis prøveuke idag.
Categories
Blogg

Henter 14 millioner for å akselerere satsing

Akselererer satsning med rettet emisjon

Oslo, 6. november 2020

Videocation.no har hentet 14 millioner kroner i en rettet emisjon, og kan dermed akselerere sin satsning på videokurs. Kolberg Gruppen, som siden 1906 har vært aktiv i norsk næringsliv gjennom bil, eiendom og investeringer, garanterte for halve emisjonsbeløpet da det ble initiert en rettet emisjon blant nåværende eiere.

Stor etterspørsel fra privat og offentlig sektor

Emisjonen ble initiert av at selskapet så potensialet for å ytterligere akselerere satsingen på videokurs i et marked hvor man opplever stor etterspørsel etter høykvalitets videokurs. Videocation.no tilbyr virksomheter, organisasjoner og offentlige virksomheter en portefølje av mer enn 100 videokurs i en “Netflix brukeropplevelse”. Videocation gjennomførte også en vellykket emisjon i sommer hvor FINN.no kom inn på eiersiden.        

– Vi opplever et stort behov blant private og offentlige virksomheter for å tilby ansatte en bedre og mer fleksibel løsning for opplæring enn det man har per i dag. Det er fortsatt kun 3-5 prosent av det tradisjonelle kursmarkedet som er digitalisert, og Covid-19 har nå akselerert overgangen til digitale løsninger som den Videocation.no tilbyr. Emisjonen gir oss mulighet til å akselerere satsingen i dette markedet, sier Marius Olsen som er administrerende direktør i Videocation.no.

Marius Olsen, adm. direktør i Videoacation.no AS

– Den digitale løsningen vi har utviklet er unik og det er utrolig hyggelig å se at det er så stor interesse for å være med oss i den vekstfasen vi nå rigger oss for i Videocation, sier Terje Seljeseth som er styreleder i selskapet. Ledelsen og styret i Videocation har solid erfaring fra å ha utvikle teknologiske løsninger som har hatt stor suksess i markedet i Norge og internasjonalt.

Emisjonen skal ytterligere styrke Videocation.no innen både produktutvikling og salg.

Ønsker du mer informasjon

Videocation har ulike løsninger for store og små virksomheter og bistår med kursproduksjon og utvikling av digitalt kursakademi som sikrer læringseffekt med forskningsbaserte pedagogiske prinsipper. Ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Kort om Videocation

Videocation.no er en heldigital læringsplattform som utvikler, kvalitetssikrer og publiserer videokurs for det norske bedrifts- og personmarkedet. Selskapet ble etablert i 2017 av Terje Seljeseth, Sigbjørn Petter Eilertsen, Truls Paulsen og Even Bolstad.

FINN.no gikk inn med ca. 10 prosent eierskap i selskapet i mai 2020. Videocation jobber kontinuerlig med å finne de mest attraktive ekspertene på sine fagfelt og utvikler kurs i samarbeid med disse. Kurskatalogen har nå passert 100 kurs og oppdateres med nye relevante kurs ukentlig. Selskapet tilbyr også utvikling av bedriftsspesifikke kurs for sine kunder i privat og offentlig sektor.

NTB

Categories
Blogg

Moderne læring med video som pensum

Magnus Johansson

Magnus Johansson

Master ICT Supported Learning, Google certified trainer og Videocation-ekspert

Magnus har en rekke kurs i Google-verktøyene på Videocation.

Omvendt undervisning

I 2007 begynte Jonathan Bergmann og Aaron Sams, to high school-lærere fra Colorado, å eksperimentere med å ta videoopptak av forelesningene sine for å hjelpe studenter som av forskjellige grunner ikke kunne delta i undervisningen. De to lærerne kunne sannsynligvis ikke forutse hva de da var med på å starte: nemlig det vi i dag kaller for «omvendt undervisning».

Mark Prensky sa i begynnelsen av 2000-tallet at datidens studenter var “digital native”. Disse studentene er i dag arbeidstakere, og de ønsker fortsatt til enhver tid tilgang på informasjon, både på fritiden og i arbeidet sitt. Yngre mennesker ønsker at teknologi skal være en integrert del av opplæringen. Når undervisning i form av video hos Videocation er tilgjengelig på alle enheter når det passer den som ønsker å studere, er dette i tråd med hva dagens arbeidstakere forventer. 

Masteroppgave avdekket økende interesse og behov for videolæring

I masteroppgaven jeg skrev sammen med Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold i 2014, så vi på hvordan elever opplever læreres egenproduserte videoer som læringsressurs. At over 90% svarte at de var fornøyd eller svært fornøyd, gjorde det tydelig at videoopplæring har noe for seg. Vi hadde aldri sett for oss interessen oppgaven har generert. Flere tusen personer har lastet den ned, og det er både imponerende, samtidig som det sier noe om innholdets relevans.

“If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow”.

John Dewey, aktivitetspedagog

Pedagogen John Dewey sa for nesten 100 år siden, og utsagnet er ikke noe mindre relevant i dag. Vi som arbeider med å lage opplæring for andre, må også ta inn over oss at tidene har forandret seg.

Medvirkende årsaker til at bruk av video har økt innenfor utdanning de siste årene, er utbredelsen av Youtube og tilgjengelighet av båndbredde. I dag har vi med oss internett i lomma, og vi ser video i et format som er tilpasset enheten vi er på. Teknologien oppleves også som mindre forstyrrende nå enn hva den gjorde tidligere. Vi har få tekniske problemer, og det er enklere å produsere læringsvideoer med høy kvalitet. Og at man i tillegg ikke trenger å reise til et lærested, bidrar til at det er enklere å lære i dag. For arbeidsgiver er det også en fordel når man å slippe å leie inn kursholder,  lokale og holde av en dag da alle skal samles. Nå tar vi kurs når det passer oss.

Magnus Johansson sitt kurs om Google Meet som du kan se på Videocation

Korte økter gir størst utbytte

En av de mer effektive måtene å lære på, er gjennom korte økter. Forskning innenfor læringspsykologien har vist at læring fordelt på små bolker over lang tid (distribuert læring), er mer effektiv enn intensivert læring over et kortere tidsrom («massed learning»).

Forskning understreker også at læringsvideoer bør være korte, helst under 6 minutter. En leksjon i Videocation som er en del av et kurs, skal helst også være under 6 minutter, inklusive intro og outro. Dette er en hovedregel som vi eksperter på Videocation forholder oss til.

Hva er det som kan være en bidragende årsak til at vi i dag i større grad ønsker å studere på måten Videocation er bygget opp?

 • Det gir deg som skal lære stor fleksibilitet. Du kan se på video når du vil, og på hvilken enhet du vil. Samtidig viser empirien at studentene studerer hjemme i rolige omgivelser og ikke samtidig som man gjør noe annet, slik vi trodde før vi undersøkte dette. 
 • Dersom du ønsker, kan du se videoen flere ganger, og på den måten repetere.
 • Det er mulig å se videoer i det tempoet du ønsker. Ta pause når du for eksempel trenger å notere, spole tilbake og se en gang til, eller se utvalgte utsnitt i høyere hastighet når det trengs.
 • Studenter sier de blir mer motivert ved å bruke video. Mer motivasjon bidrar til økt læring.
 • For arbeidsgiver er det mye å spare på å gi ansatte tilgang til kursuniverset på videocation.no, istedenfor å arrangere kurs internt eller sende ansatte bort for å få fysiske kurs.

“Læring når du vil og hvor du vil, i ditt tempo. Du bestemmer!”

Categories
Blogg

Smittefaren øker, hvilke tiltak bør du ta?

Smitten øker, myndighetene med nye tiltak

Smitten øker, og ifølge FHI og nærmer Norge seg nå de høyeste nivåene siden mars.  Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet mener det er grunn til bekymring, og om folk har vært litt for løsslupne på smitteverntiltak, karanteneregler, avstand og hygiene. Regjeringen strammer inn og kommer med nye tiltak. – Denne høsten. har koronasmittet kommet som høstmørket. Litt mer dag for dag, sier Statsminister Erna Solberg.

Hva gjør bedrifter for å sikre at de ansatte følger rutiner?

Både små og mellomstore bedrifter som møter kunder i det daglige, er utsatt for potensiell smitte – og det er også kundene. Alle husker koronaskandalen på Hurtigruten, som har gått hardt utover selskapets omdømme etter at ledelsen ikke håndterte potensiell smitte om bord på riktig måte. 

Men situasjonen er i konstant endring, og det kan være vanskelig å skille ut informasjonen som gjelder til enhver tid. Hvor skal du og bedriften din henvende dere for å vite hva slags tiltak som gjelder for dere? 

Oppfordrer alle ansatte til å ta kursbevis

Vi i Videocation vil gjøre det så enkelt som mulig for alle å bidra i dugnaden. I samarbeid med Volvat har vi derfor produsert et videokurs som tar for seg de grunnleggende prinsippene for smittevern, og særlig i forbindelse med covid-19. Hvilken type munnbind skal du bruke, og hvor stor avstand skal du holde til andre mennesker? Hva gjør du hvis du har symptomer, og når bør du være hjemme fra jobb?

Kurset holdes av sykepleier Linda Christin Nilsen, og er basert på myndighetenes og Folkehelseinstituttets retningslinjer. Det gir deg en lettfattelig innføring i alt du trenger å vite for å kunne gjøre din del av samfunnsoppdraget. 

Mange av våre bedriftskunder har øremerket kurset som obligatorisk for sine ansatte og ønsker at alle gjennomfører og tar kursbevis i smittevern. Om alle gjennomfører og blir mer bevisst på hva hver enkelt kan gjøre for å redusere smittespredning, så vil hver bedrift bidra med sin del av dugnaden og det felles samfunnsansvaret vi har.

For å komme i gang med din bedrift er vår enkleste løsning TEAM abonnement til 2190/mnd, det gir tilgang til 10 ansatte som i tillegg til kurs i smittevern også har tilgang til 100 andre kurs.