Categories
Blogg

Effektive møter reduserer kostnader og øker verdiskapingen.

Tina Eriksen-Deinoff

Jobber med personlig atferd som påvirker omgivelsene og gir ønsket effektforskjell på halve tiden. og er Videocation-ekspert

Ekspertens kurs: Kommunikasjon som øker effektiviteten

Bare vi snakker om det…

Mange tenker at “om vi bare møtes”, så får vi løst dette spørsmålet, vi går igangsatt denne aktiviteten, eller vi får i hvert fall luftet dette problemet. Dialogen foregår sporadisk ved kaffeautomaten eller rundt lunsjbordet, eller den styres opp i avtalte møter i kalenderen. 

Spør deg selv: På hvor mange av de siste ti møtene (dialogene) du har hatt, kan du måle konkret effektforskjell i sak, framdrift, kostnad eller inntekt?

Alle var enige om at noen hadde sagt at man skulle ha gjort noe!

Du tenker kanskje at det ikke går an å se effektforskjell av ett møte eller én dialog, at situasjonen må være mer kompleks enn det. Kanskje har du rett, men målbare dialoger gir deg bedre svar. 

Det er mulig å måle hvem som kom med hvilke forslag. Det er også mulig å måle hva slags kompetanse de “beste ideene” representerer, og om noe viktig er utelatt – før det er for sent. Du kan på forhånd kvalitetssikre at vurderinger og beslutninger har godt nok fundament til å forhindre at feil, misforståelser, forsinkelser og uforutsette kostnader forekommer. Allerede når du forlater dialogen, kan du bedømme med hvilken sannsynlighet gjennomføring av beslutningene vil skje uten uhell, stopp, eller tidstap. 

Unngå tidstap, misforståelser, forsinkelser og omarbeid

Hvis alle møtene dine sikret utfall med 10 % høyere effektivitet, ville du fått en pekepinn på hvor mye det betyr for deg og din bedrift ved å telle verdiøkningen i størrelser av hver 10. ordre, hvert 10. utlegg eller en andel av lønnskostnadene som stemmer med andel arbeidstimer i dialog og møter. 

Hvis hvert av disse møtene økte med 10 % effektivitet, hva ville det bety for bunnlinjen?

Det høres kanskje ut som en floskel, men bare tenk over hvor mange minutter, for ikke å si timer per dag, som går med til dialog i møter, ansikt til ansikt eller digitalt.

Effektiv kommunikasjon kan trenes

Dersom du selv ser et potensial for kostnadsreduksjon eller verdiøkning ved å endre møtekommunikasjonen, er du klar for å ta tak i opplæring og atferdsendring i møtets kommunikasjon og samhandling.

  1. Sørg for at nye forslag kommer fram og gis plass. Halvgode forslag blir ofte viktige trappetrinn til banebrytende ideer.
  2. Ha et øye på at forslagene representerer nærværende kompetanse og nok perspektiver. Lytt særlig til de stille tankene som er på vei.
  3. Vær på vakt når alle synes å være enige! Det er særlig når bekreftelsene overtar for kritisk tenkning at de store feilene oppstår.
  4. Bygg verbale broer mellom ulike personers innspill, sikre at du virkelig forstår hva den andre mente – ikke hva du selv kom på når den andre snakket.
  5. Gjengi korrekt og fullstendig alle aspekter, så du får tak i nye kombinasjoner og ikke mister halvferdige ideer på veien.
  6. Innarbeid forutsigbar møtestruktur som tåler nytenking, beslutning og saksbehandling under ett.
  7. Loggfør minutter og timer som går med til dialog og møter, og noter fortløpende hva du forventet skulle bli utfallet, og hva som faktisk ble en realitet.

Når du gjør disse konkrete grepene, vil du sørge for at effektiviteten øker i hver eneste eneste dialog og hvert eneste avholdte møte på telefon, i møterom eller digitalt. For bedriften sparer du penger og øker inntjening. For deg selv får du frigjort tid og skaper deg større handlingsrom.

Categories
Blogg

Videocation inngår avtale med Samfunnsviterne

Videocation har inngått avtale med Samfunnsviterne. Det gir cirka 17.000 medlemmer tilgang til over 200 videokurs fra nærmere 100 ledende eksperter.

Samfunnsviterne er en arbeidstakerorganisasjon som organiserer de med høyere utdannelse innenfor samfunnsvitenskap og humaniora med nærmere 17.000 medlemmer.

Nå har Samfunnsviterne inngått avtale med Videocation om kompetanseutvikling som en medlemsfordel.

– Bredden i kursporteføljen som Videocation tilbyr er veldig attraktiv for oss, sier informasjons- og markedssjef Cecilie Hogstad i Samfunnsviterne. 

Avtalen gir alle medlemmer i Samfunnsviterne gratis tilgang til Videocation i én måned, samt en rabattert pris når gratisperioden utløper. 

Videocation omtales som et “Netflix for læring”, og er Norges ledende leverandør av videobaserte kurs gjennom sin abonnementsløsning på kunnskap. Alt innhold er på norsk.

Læringsplattformen har nå over 200 videokurs fra nærmere 100 ledende eksperter om blant annet bærekraft og samfunnsansvar (ESG), Microsoft Office, strategi og ledelse, personlig utvikling og digitalisering. 

Blant Videocations eksperter finner vi mentaltrener Erik Bertrand Larssen, tekstdoktor Christine Calvert, bærekraftguru Mette Fossum og Excel-ekspert Jon-Gunnar Pettersen. 

Finn Videocation-abonnementet som passer best for din bedrift her.

Viktig med tilgjengelighet og pedagogikk

Hogstad forteller at de har mottatt stadig flere henvendelser fra medlemmene om kurs og videreutdanning. Derfor var tiden moden for å finne en samarbeidspartner med kompetanse på nettopp dette. 

– Videocation har en pedagogisk modell som er forankret i forskning på videobasert læring, slik at kursene gir høyt læringsutbytte. Det gir oss en trygghet om at Videocation er riktig samarbeidspartner for oss, sier Hogstad.  

 Det er heller ikke tilfeldig at kursene er digitale.

– Mange av våre medlemmer er spredt utover hele Norge, og det er tungvint å måtte dra til Oslo for å delta på fysiske kurs. Nå får alle tilgang til digitale kurs gjennom Videocation hvor og når de måtte ønske, sier Hogstad.

Mener Samfunnsviterne tar kompetanse på alvor

Anne Sigurdsøn er kommersiell direktør i Videocation. Hun mener Samfunnsviterne tar kompetanseutvikling på alvor. 

– Samfunnsviterne har forstått behovet til sine medlemmer, og tilbyr derfor abonnement på kunnskap som et veldig attraktivt medlemstilbud. Her har mange organisasjoner noe å lære, sier Sigurdsøn. 

Hun forteller at læring fungerer best når det repeteres ofte. 

– Det er derfor Videocation fungerer så godt. Fordi man får tilgang til et stort antall kurs som man kan ta jevnlig, sier hun. 

Er godt fornøyd med samarbeidet

Hogstad forteller at Sigurdsøn og Videocation har vært veldig løsningsorienterte, og mener tilbudet er attraktivt for mange medlemsgrupper både i offentlig og privat sektor.

– Dette har vært en spennende prosess. Videobasert læring har stort potensiale, og vi er veldig fornøyde med Videocation som en attraktiv medlemsfordel. 

– Jeg håper at så mange som mulig av Samfunnsviterne vil abonnere på Videocation, sier Hogstad. 

Du kan lese mer om tilbudet på hjemmesiden til Samfunnsviterne her.