Categories
Blogg

Ingrid blir finansdirektør i Videocation.no

Ingrid Jebsen Vinje, som kommer fra stillingen som senior prosjektleder M&A i Orkla, er ansatt som finansdirektør i Videocation.no. Vinje har tilbragt de fire siste årene i Orkla, og jobbet før dette med transaksjoner i revisjons- og konsulentselskapet PwC. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH. 

– Stolt over å ha henne med på laget

– Jeg er utrolig stolt over å ha fått Ingrid Jebsen Vinje på plass i en sentral rolle og del av ledergruppen i Videocation når vi nå tar fatt på en spennende vekstfase for selskapet. Med solid erfaring fra både konsulentbransjen og Orkla vil hun styrke teamet med verdifull kompetanse, sier Marius Olsen, adm. direktør for Videocation.no.  

– Jeg gleder meg til å bli en del av Videocation-teamet og har kjempetro på produktet og teamet! Jeg ser frem til å være med å bidra til å realisere selskapets vekstambisjon, sier Ingrid Jebsen Vinje. 

Vinje vil tiltre sin nye stilling 1. januar 2021. 

Videocation i vekst for å møte etterspørsel

Videocation har nylig bistått Huseierne å digitalisere sitt akademi mot Huseiernes 230.000 medlemmer, og opplever nå en solid etterspørsel fra både offentlige og private virksomheter som har behov for høykvalitets digital videolæring.  

Ønsker du å komme i kontakt for å høre mer om løsninger for din bedrift?

Categories
Blogg

Kultur nyter strategi til frokost

Rune Semundseth

Struktør og tankevekker

Rune holder kursene Kulturkoden – slik utvikler du din bedriftskultur og Medarbeidersamtalen 2.0 på Videocation.

Tillitskultur bygget på velvilje og tydelighet

Da vi nylig lanserte kurset “Kulturkoden – slik utvikler du din bedriftskultur” på videocation.no, slo det meg at begrepet «tøff kjærlighet», som er et helt akseptert uttrykk, egentlig bare er et annet ord for kritikk. I en tillitskultur er folkeskikk og integritet en forutsetning, og velvilje og omtanke er også viktige verdier i en virksomhets grunnmur. Godhet er for øvrig en av de syv dydene i Aurelius’ dydsetikk. Men selv om Beatles sang at «all you need is love», er det fortsatt tankevekkende «farlig» å benytte ordet kjærlighet i arbeidslivskontekst. Jeg tror kulturer som bevisst bygges på velvilje, kjærlige handlinger og tydelighet, skaper fremtidens mest attraktive arbeidsgivere. Jeg håper at vi kan styrke norske lederes verktøykasse med Kulturkoden, og at dette videokurset kan bidra til at ledere og medarbeidere i godt samarbeid kan skape en mer bevisst og hensiktsmessig kultur.

Hvilke verdier, prinsipper og normer preger ditt arbeidsmiljø? 

Organisasjonskultur handler om hva du ønsker å dyrke internt for å fremstå på en viss måte – både internt og eksternt. Det omdømmet din virksomhet har bygget opp over tid, er et resultat av de førende verdier og normer. Mens verdier handler om det vi verdsetter, handler normer om hva som atferdsmessig er rett eller galt.

Ordet kultur kommer av det latinske ordet cultura, som betyr å dyrke. Av en journalist ble jeg nylig spurt hva jeg selv ønsker å dyrke med Kulturkoden. Jeg svarte velvilje, kjærlighet og tydelighet – på toppen av en grunnmur av psykologisk trygghet og endringskapasitet. All ledelse skjer i en kulturell kontekst, og jeg erfarer at mange ledergrupper er relativt lite kompetente med hensyn til å dyrke en bevisst, robust og endringsdyktig kultur.

Jeg tenker at Soria Moria for all ledelse er å legge til rette for gode liv, både for virksomhetens ansatte og dens målgrupper. Ledere har både styringsrett og omsorgsplikt, og med økt fokus på hva kulturarbeid er i praksis, vil flere oppleve en dypere mening i jobblivet. Vi skal slett ikke glemme at både ledere og medarbeidere har en gjensidig raushetsplikt, når vi nå har gått inn i et år med blanke ark og nye stifter til å tegne og beskrive den kulturen vi ønsker oss. Tydelige og sterke kulturer har et bevisst forhold til både synlige kulturelementer (som artefakter), delvis synlige kulturelementer (verdier og normer) og de mer usynlige elementene (antakelser og overbevisninger).

Hvorfor er bevisst kultur viktig?

Kulturen hemmer eller fremmer strategien. Mange virksomheter har ikke klart å knekke Kulturkoden, og kulturen er blitt slik den er, mer eller mindre bevisstløst. I en bevisstløs og utydelig kultur – de fleste kulturer har ikke et bevisst forhold til artefakter og i liten grad til betydningen av definerte normer (spilleregler) – blir det som det blir, litt for tilfeldig. I dårlige, eller lite bevisste, kulturer vil manglende tydelighet om hva som verdsettes (verdier) og hva som er rett og galt (normer), ødelegge marsjfart i den retningen bedriften ønsker å gå. Kulturen vil kunne hemme progresjon og innovasjon når summen av negative antakelser spenner ben på både muligheter og prestasjoner. En kultur der det ikke er etablert tydelige grenser for hva som er akseptabelt og ikke, vil selvsagt preges av en rekke dårlige vaner, eksempelvis manglende evne til å snakke med og til hverandre på en respektfull måte eller manglende evne til å holde avtaler (integritet).

Den gode kulturen nyter strategien til frokost 

Tydelige og sterke kulturer har altså et bevisst forhold til kulturelementer. Når og hvis strategien er hensiktsmessig og meningsfull, vil vi se at kulturen nyter strategien til frokost! Hvis strategien ikke er god, vil en sterk og god kultur være plaster på såret. Tillit er bærebjelken til både topp stemning og høy produktivitet, altså gode resultater. En god tillitskultur med et godt ytringsklima bidrar til at hver og en kan våge å være seg selv. Dette kan styrke selvbildet for den enkelte, og et slikt klima vil også bidra til at flere får tilbakemeldinger. Slik vil kompetanseløft, økt selvinnsikt og gode resultater gå hånd i hånd.

Rune Semundseth fra kurset “Kulturkode – slik utvikler du din bedriftskultur”. Se hele kurset på videocation.no

Kultur starter med folkeskikk og fortsetter med dialog og velvilje

Vår norske kultur er stadig mer preget av forståelse for hva som er bærekraftig, og værekraftig, men jeg tenker samtidig at vår køkultur i forbindelse med arrangementer, eller i trafikken, fortsatt kan forbedres. Det handler om hvordan vi ferdes sammen. 

Kultur er kollektivt. Det handler om noe vi har felles. Derfor må kulturjobbing ivaretas av fellesskapet, ikke av reklamebyråer og ledergrupper på hotellseminar. Det er et topplederansvar å jobbe med kultur, og det er også et topplederansvar å sørge for at alle blir involvert. Alle skal definitivt være med. Alle har en stemme, alle vil bli hørt. Ja, hver eneste leder og medarbeider bidrar til kulturen og subkulturene – bevisst eller ubevisst – dag inn og dag ut. 

Den rådende kulturen er et resultat av både bevisste og ubevisste handlinger. En inkluderende og innovativ kultur kjennetegnes som regel ved at man er interessert i den som «kommer inn døra». Det er en god start å hilse på mennesker! Ja, det er en god start å ønske mennesker ‒ og nye muligheter ‒ velkommen. Vi er hverandres kilde til innsikt, suksess og mening. Før man involverer hver eneste leder og medarbeider i kulturarbeidet, er det viktig å kartlegge nåsituasjon.

Grunnleggende spørsmål for å kartlegge kulturell nåsituasjon 

Enhver ledergruppe kan stille seg selv noen grunnleggende spørsmål og vurdere i hvilken grad den bygger en bevisst, robust og samtidig endringsvillig kultur. Her er noen spørsmål å begynne med:

*  I hvilken grad er lederne i vår virksomhet gode rollemodeller med hensyn til de definerte verdier og normer?

*  Hvor stor del av virksomheten har respekt for, benytter og etterlever de kulturelementer som er definert?

*  Hvilke strukturer, eksempelvis en strukturert tilnærming til den gode miksen mellom strategiske samtaler og operative samtaler, bidrar til den sterke, tydelige og samtidig endringsvillige kulturen?

*  I hvilken grad er forventningskontrakten (skriftlige forventninger i relasjoner) preget av de foreskrevne normer? Hvilke verktøy og metoder/ prosedyrer fremmer en bevisst kulturbygging på en bra måte, og hvilke verktøy og metoder/prosedyrer kan benyttes på en bedre måte?

*  I hvilken grad benyttes artefaktene for å tydeliggjøre ønskede verdier og normer?

*  I hvilken grad gis eksisterende kulturelementer oppmerksomhet i viktige møter, dokumenter, på nettsider, kontorvegger osv.?

*  Hvor ofte gjennomføres møter for å finne nye og klargjørende, kulturfremmende artefakter?

*  Hva er de beste historiene når det gjelder internalisering av verdier, normer og artefakter, og hvordan kan vi gjenskape disse suksessene?

*  Hvilke etablerte kulturelementer skaper tilhørighet og stolthet i vår virksomhet?

Kulturkorn

Ved å se og forstå metodene i Kulturkoden på videocation.no, vil du som utforsker forbedringer bidra til en mer hensiktsmessig, robust, endringsvillig og samtidig bevisst kultur i din virksomhet. 

Ja, hva tenker du om kulturen på din arbeidsplass, og i hvilken grad har du og dine nærmeste reflektert rundt disse spørsmålene? Hvilke refleksjoner har dukket opp mens du leste dette? I hvilken grad vil – og kan – du påvirke flokkene dine, privat og på arbeidsplassen din, til å reflektere rundt disse temaene? Hva vil du dyrke, og hvorfor? Hvis denne teksten ga deg noe å tenke på, og jobbe med, noen gullkorn eller noen kulturkorn (takk, Thor Ingham), tenker jeg at du tar fatt – langt fra tafatt – og påvirker kulturen du er en del av til det bedre. 

Det kan bli en KUL tur!

Categories
Blogg

Gratis webinar – innsikt og påfyll på 30 minutter

Lean, kvalitet og kontinuerlig forbedring.

Hvorfor sløser vi? Hva er tidstyver og hvordan kan vi skape bedre flyt? Noen snakker om Lean, andre om digitalisering, agile metoder, Six Sigma eller god gammeldags sunn fornuft satt i system.

I dag er det ikke lenger umulig å oppnå fullkommenhet. Det er nesten blitt en dyd av en nødvendighet for å kunne konkurrere i dagens globale økonomi, der perfeksjon er definert og forventet av dine kunder. Hvordan skal du øke effektiviteten og kvaliteten i teamet, organisasjonen og for medarbeidere?

Den 2. desember kl. 10:00 inviterer vi til gratis webinar der du møter Sidsel Winther Storaas som deler sine refleksjoner om kvalitetsarbeid og effektivitet i samtale med vår direktør forretningsutvikling Steinar Muggerud. Videre får du høre mer om det store prosjektet som Sidsel har jobbet med som lanseres snart på Videocation.no Webinaret varer i 30 effektive minutter. Meld deg på under.

Påmelding

Om Sidsel Winther Storaas

Sidsel er i kategorien «eksepsjonell kvalitetsleder». Hun har erfaring fra krevende fag- og lederoppgaver med virksomhets-, kvalitets- og forbedringsledelse på strategisk nivå i maritim industri og i olje og gass. Men en egen nysgjerrighet og lidenskap for kvalitet, gløder hun for å formidle og overføre sin ekspertise til andre. Hun står også bak kursene LEAN, kvalitet og kontinuerlig forbedring og Kultur som koster.

Kvalitetsledelse og effektivitet

Nå kan du endelig utvikle kulturen i teamet ditt, få til kontinuerlig forbedring, bruke prosesstankegang og bli mer flyteffektiv, og dermed levere bedre kvalitet på en kostnadseffektiv måte.

Med dette kurset vil du bli i stand til å skape motivasjon, endringsvillighet, se muligheter, bli inspirert og få en positiv innstilling til forbedringsledelse. I kurset bruker Sidsel Winther Storaas gode og relevante historier, gjennomarbeidet fagstoff, og gode eksempler som er gjenkjennbare og relevante for deg i ditt arbeid.

Sidsel fra kurset “LEAN, Kvalitet og kontinuerlig forbedring

Kort om Videocation

Videocation.no er en heldigital læringsplattform som utvikler, kvalitetssikrer og publiserer videokurs for det norske bedrifts- og personmarkedet. Selskapet ble etablert i 2017 av Terje Seljeseth, Sigbjørn Petter Eilertsen, Truls Paulsen og Even Bolstad.

FINN.no gikk inn med ca. 10 prosent eierskap i selskapet i mai 2020. Videocation jobber kontinuerlig med å finne de mest attraktive ekspertene på sine fagfelt og utvikler kurs i samarbeid med disse. Kurskatalogen har nå passert 100 kurs og oppdateres med nye relevante kurs ukentlig. Selskapet tilbyr også utvikling av bedriftsspesifikke kurs for sine kunder i privat og offentlig sektor.

Ønsker du tilgang til å se disse kursene og over hundre andre kurs? Start gratis prøveuke idag.
Categories
Blogg

Kommuniser effektivt – reduser kostnadene

Tina Eriksen Deinoff

Endringsleder

Tina holder kurset Kommunikasjon som øker effektiviteten på Videocation.

Bare vi snakker om det…

Mange tenker at “om vi bare møtes”, så får vi løst dette spørsmålet, vi får igangsatt denne aktiviteten, eller vi får i hvert fall luftet dette problemet. Dialogen foregår sporadisk ved kaffeautomaten eller rundt lunsjbordet, eller den styres opp i avtalte møter i kalenderen. 

Spør deg selv: På hvor mange av de siste ti møtene (dialogene) du har hatt, kan du måle konkret effektforskjell i sak, fremdrift, kostnad eller inntekt?

Alle var enige om at noen hadde sagt at man skulle ha gjort noe!

Du tenker kanskje at det ikke går an å se effektforskjell av ett møte eller én dialog, at situasjonen eller kommunikasjonen må være mer kompleks enn det. Kanskje har du rett, men målbare dialoger gir deg bedre svar. 

Det er mulig å måle hvem som kom med hvilke forslag. Det er også mulig å måle hva slags kompetanse de “beste ideene” representerer, og om noe viktig er utelatt – før det er for sent. Du kan på forhånd kvalitetssikre kommunikasjonen i vurderinger og beslutninger som gir et godt nok fundament til å forhindre at feil, misforståelser, forsinkelser og uforutsette kostnader. Allerede når du forlater dialogen, kan du bedømme med hvilken sannsynlighet gjennomføring av beslutningene vil skje uten uhell, stopp eller tidstap. 

Ta kurset og lær av rådene til Tina Eriksen-Deinoff i kurset “Kommunikasjon som øker effektiviteten

Unngå tidstap, misforståelser, forsinkelser og omarbeid

Hvis all kommunikasjon i møtene dine sikret utfall med 10 % høyere effektivitet, ville du fått en pekepinn på hvor mye det betyr for deg og din bedrift ved å telle verdiøkningen i størrelser av hver 10. ordre, hvert 10. utlegg eller en andel av lønnskostnadene som stemmer med andel arbeidstimer i dialog og møter. 

Det høres kanskje ut som en floskel, men bare tenk over hvor mange minutter, for ikke å si timer per dag, som går med til dialog i møter, ansikt til ansikt eller kommunikasjon digitalt. Hvis hvert av disse møtene økte med 10 % effektivitet, hva ville det bety for bunnlinjen?

Effektiv kommunikasjon kan trenes

Dersom du selv ser et potensial for kostnadsreduksjon eller verdiøkning ved å endre møtedialogen, er du klar for å ta tak i opplæring og atferdsendring i møtets kommunikasjon og samhandling (se kurset: Kommunikasjon som øker effektiviteten).

Du kan gjøre bedriftens samhandling og dialoger mer effektive:

 • Bygg verbale broer mellom ulike personers innspill, sikre at du virkelig forstår hva den andre mente – ikke hva du selv kom på når den andre snakket.
 • Sørg for at nye forslag kommer fram og gis plass. Halvgode forslag blir ofte viktige trappetrinn til banebrytende ideer. 
 • Gjengi korrekt og fullstendig alle aspekter, så du får tak i nye kombinasjoner og ikke mister halvferdige ideer på veien.
 • Ha et øye på at forslagene representerer nærværende kompetanse og nok perspektiver. Lytt særlig til de stille tankene som er på vei.
 • Vær på vakt når alle synes å være enige! Det er særlig når bekreftelsene overtar for kritisk tenkning at de store feilene oppstår (se også kurset: Mangfoldsledelse).
 • Innarbeid forutsigbar møtestruktur som tåler nytenking, beslutning og saksbehandling under ett (se også kurset: Møtekultur og møteledelse).
 • Loggfør minutter og timer som går med til dialog og møter, og noter fortløpende hva du forventet skulle bli utfallet, og hva som faktisk ble en realitet (se også kurset: Kulturkoden).

Når du gjør disse konkrete grepene, vil du sørge for at kommunikasjonseffektiviteten øker i hver eneste dialog og hvert eneste avholdte møte på telefon, i møterom eller digitalt. For bedriften sparer du penger og øker inntjening. For deg selv får du frigjort tid og skaper deg større handlingsrom (se også kurset: Lean, kvalitet og kontinuerlig forbedring).

Kilder

 • Allen, P., Maguire, S., & McKelvey, B. (2011). The SAGE Handbook of complexity and management. Los Angeles: Sage.
 • Axelrod, R. M., & Cohen, M. D. (1999). Harnessing complexity: Organizational implications of a scientific frontier. New York: Free Press.
 • Daniels, A. C. (2006). Performance management : Changing behavior that drives organizational effectiveness. Atlanta, GA: Performance Management Publications.
 • Holth, P. (1989). Atferdsanalyse (Vol. 2). Oslo: Holtet Forlag.
 • Palmer, D. C. (1991). A behavioral interpretation of memory.  In L. J. Hayes & P. N. Chase (Eds.), Dialogues on verbal behavior (pp. 261-279). Reno, NV: Context Press.
 • Pierce, W. D., & Cheney, C. D. (2008). Behavior analysis and learning. New York: Psychology Press.
 • Rackham, N. (1978). Interactive skills: Models for explaining behaviour. England: Huthwaite Research Group.
 • Skinner, B. F. (1981). Selection by consequences. Science, 213(4507), 501-504.
Categories
Blogg

Henter 14 millioner for å akselerere satsing

Akselererer satsning med rettet emisjon

Oslo, 6. november 2020

Videocation.no har hentet 14 millioner kroner i en rettet emisjon, og kan dermed akselerere sin satsning på videokurs. Kolberg Gruppen, som siden 1906 har vært aktiv i norsk næringsliv gjennom bil, eiendom og investeringer, garanterte for halve emisjonsbeløpet da det ble initiert en rettet emisjon blant nåværende eiere.

Stor etterspørsel fra privat og offentlig sektor

Emisjonen ble initiert av at selskapet så potensialet for å ytterligere akselerere satsingen på videokurs i et marked hvor man opplever stor etterspørsel etter høykvalitets videokurs. Videocation.no tilbyr virksomheter, organisasjoner og offentlige virksomheter en portefølje av mer enn 100 videokurs i en “Netflix brukeropplevelse”. Videocation gjennomførte også en vellykket emisjon i sommer hvor FINN.no kom inn på eiersiden.        

– Vi opplever et stort behov blant private og offentlige virksomheter for å tilby ansatte en bedre og mer fleksibel løsning for opplæring enn det man har per i dag. Det er fortsatt kun 3-5 prosent av det tradisjonelle kursmarkedet som er digitalisert, og Covid-19 har nå akselerert overgangen til digitale løsninger som den Videocation.no tilbyr. Emisjonen gir oss mulighet til å akselerere satsingen i dette markedet, sier Marius Olsen som er administrerende direktør i Videocation.no.

Marius Olsen, adm. direktør i Videoacation.no AS

– Den digitale løsningen vi har utviklet er unik og det er utrolig hyggelig å se at det er så stor interesse for å være med oss i den vekstfasen vi nå rigger oss for i Videocation, sier Terje Seljeseth som er styreleder i selskapet. Ledelsen og styret i Videocation har solid erfaring fra å ha utvikle teknologiske løsninger som har hatt stor suksess i markedet i Norge og internasjonalt.

Emisjonen skal ytterligere styrke Videocation.no innen både produktutvikling og salg.

Ønsker du mer informasjon

Videocation har ulike løsninger for store og små virksomheter og bistår med kursproduksjon og utvikling av digitalt kursakademi som sikrer læringseffekt med forskningsbaserte pedagogiske prinsipper. Ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Kort om Videocation

Videocation.no er en heldigital læringsplattform som utvikler, kvalitetssikrer og publiserer videokurs for det norske bedrifts- og personmarkedet. Selskapet ble etablert i 2017 av Terje Seljeseth, Sigbjørn Petter Eilertsen, Truls Paulsen og Even Bolstad.

FINN.no gikk inn med ca. 10 prosent eierskap i selskapet i mai 2020. Videocation jobber kontinuerlig med å finne de mest attraktive ekspertene på sine fagfelt og utvikler kurs i samarbeid med disse. Kurskatalogen har nå passert 100 kurs og oppdateres med nye relevante kurs ukentlig. Selskapet tilbyr også utvikling av bedriftsspesifikke kurs for sine kunder i privat og offentlig sektor.

NTB

Categories
Blogg

Moderne læring med video som pensum

Magnus Johansson

Magnus Johansson

Master ICT Supported Learning, Google certified trainer og Videocation-ekspert

Magnus har en rekke kurs i Google-verktøyene på Videocation.

Omvendt undervisning

I 2007 begynte Jonathan Bergmann og Aaron Sams, to high school-lærere fra Colorado, å eksperimentere med å ta videoopptak av forelesningene sine for å hjelpe studenter som av forskjellige grunner ikke kunne delta i undervisningen. De to lærerne kunne sannsynligvis ikke forutse hva de da var med på å starte: nemlig det vi i dag kaller for «omvendt undervisning».

Mark Prensky sa i begynnelsen av 2000-tallet at datidens studenter var “digital native”. Disse studentene er i dag arbeidstakere, og de ønsker fortsatt til enhver tid tilgang på informasjon, både på fritiden og i arbeidet sitt. Yngre mennesker ønsker at teknologi skal være en integrert del av opplæringen. Når undervisning i form av video hos Videocation er tilgjengelig på alle enheter når det passer den som ønsker å studere, er dette i tråd med hva dagens arbeidstakere forventer. 

Masteroppgave avdekket økende interesse og behov for videolæring

I masteroppgaven jeg skrev sammen med Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold i 2014, så vi på hvordan elever opplever læreres egenproduserte videoer som læringsressurs. At over 90% svarte at de var fornøyd eller svært fornøyd, gjorde det tydelig at videoopplæring har noe for seg. Vi hadde aldri sett for oss interessen oppgaven har generert. Flere tusen personer har lastet den ned, og det er både imponerende, samtidig som det sier noe om innholdets relevans.

“If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow”.

John Dewey, aktivitetspedagog

Pedagogen John Dewey sa for nesten 100 år siden, og utsagnet er ikke noe mindre relevant i dag. Vi som arbeider med å lage opplæring for andre, må også ta inn over oss at tidene har forandret seg.

Medvirkende årsaker til at bruk av video har økt innenfor utdanning de siste årene, er utbredelsen av Youtube og tilgjengelighet av båndbredde. I dag har vi med oss internett i lomma, og vi ser video i et format som er tilpasset enheten vi er på. Teknologien oppleves også som mindre forstyrrende nå enn hva den gjorde tidligere. Vi har få tekniske problemer, og det er enklere å produsere læringsvideoer med høy kvalitet. Og at man i tillegg ikke trenger å reise til et lærested, bidrar til at det er enklere å lære i dag. For arbeidsgiver er det også en fordel når man å slippe å leie inn kursholder,  lokale og holde av en dag da alle skal samles. Nå tar vi kurs når det passer oss.

Magnus Johansson sitt kurs om Google Meet som du kan se på Videocation

Korte økter gir størst utbytte

En av de mer effektive måtene å lære på, er gjennom korte økter. Forskning innenfor læringspsykologien har vist at læring fordelt på små bolker over lang tid (distribuert læring), er mer effektiv enn intensivert læring over et kortere tidsrom («massed learning»).

Forskning understreker også at læringsvideoer bør være korte, helst under 6 minutter. En leksjon i Videocation som er en del av et kurs, skal helst også være under 6 minutter, inklusive intro og outro. Dette er en hovedregel som vi eksperter på Videocation forholder oss til.

Hva er det som kan være en bidragende årsak til at vi i dag i større grad ønsker å studere på måten Videocation er bygget opp?

 • Det gir deg som skal lære stor fleksibilitet. Du kan se på video når du vil, og på hvilken enhet du vil. Samtidig viser empirien at studentene studerer hjemme i rolige omgivelser og ikke samtidig som man gjør noe annet, slik vi trodde før vi undersøkte dette. 
 • Dersom du ønsker, kan du se videoen flere ganger, og på den måten repetere.
 • Det er mulig å se videoer i det tempoet du ønsker. Ta pause når du for eksempel trenger å notere, spole tilbake og se en gang til, eller se utvalgte utsnitt i høyere hastighet når det trengs.
 • Studenter sier de blir mer motivert ved å bruke video. Mer motivasjon bidrar til økt læring.
 • For arbeidsgiver er det mye å spare på å gi ansatte tilgang til kursuniverset på videocation.no, istedenfor å arrangere kurs internt eller sende ansatte bort for å få fysiske kurs.

“Læring når du vil og hvor du vil, i ditt tempo. Du bestemmer!”