Categories
Blogg

Lean, kvalitet og kontinuerlig forbedring

Hvordan kan du skape en positiv kundeopplevelse?

Sidsel Winther Storaas

Eksepsjonell kvalitetsleder, Master Black Belt Lean Six Sigma og Videocation-ekspert

De fleste foretak har som formål å være levedyktig for “evig tid”. En vedvarende virksomhet vil være en å stole på for de som kjøper varer og tjenester fra dem, og det vil være en stabil arbeidsplass med trygg økonomi. Å være levedyktig i mange år fremover krever fortreffelighet – excellence – i levering av produkter og tjenester som er ettertraktet av kundene. Produktene må være relevante, de må være av riktig kvalitet til riktig pris, og helst overstige forventningene. Opplevd kvalitet er leveranse delt på forventning. Det betyr at positiv opplevd kvalitet skjer når leveransene overstiger forventningene. Hvordan får du til det?

Det pågår en revolusjon innen forbedring, gjerne omtalt som Lean, SixSigma, Agile eller andre buzz-ord. Dette skjer nå over hele verden i et stadig mer globalt marked. Revolusjonen er et resultat av økende krav fra kunder, og et søk etter positive kundeopplevelser. I tillegg må vi oppfylle strategiske mål, slik som økt gevinst for eiere. Mange bedrifter forbedrer kvaliteten på tjenestene og produktene sine til nivåer som er uovertrufne, ofte ved hjelp av ulike kontinuerlige forbedringsmetoder. Noen snakker om Lean, andre om digitalisering, agile metoder, Six Sigma eller god gammeldags sunn fornuft satt i system.

I dag er det ikke lenger umulig å oppnå fullkommenhet. Det er nesten blitt en dyd av en nødvendighet for å kunne konkurrere i dagens globale økonomi, der perfeksjon er definert og forventet av kundene dine.

Kundene må få en eksepsjonell opplevelse

Du må sørge for at kundene dine får en eksepsjonell opplevelse eller «Customer eXperience» (CX). Og kundene dine er da alle som får en fordel av det du leverer, det vil si ansatte, kunder, leverandører, eiere, samfunnet rundt oss. Alle forventer stadig høyere nivåer av kvalitet, mer enn noen gang før. For å nå disse kvalitetsnivåene må produktene, tjenestene og prosessene som brukes for å oppnå dem, forbedres kontinuerlig.

Det største konkurransefortrinnet du som ansatt kan ha innenfor din organisasjon, er evnen til å levere konsistente og kostnadseffektive produkter og tjenester til kundene dine, raskere og billigere, som fremdeles oppfyller og gjerne overstiger kravene om kostnadseffektivitet. 

Men overlegent kvalitetsnivå oppnås kun med innsats fra hele organisasjonen. Derfor er det viktig at organisasjonens kultur driver forbedring.

Sidsel Winther Storaas fra kurset LEAN, kvalitet og kontinuerlig forbedring

Ytre påvirkningsfaktorer

Det er mange ytre krefter som påvirker organisasjonen din, noe som også fører til at forbedringer må til. Pandemien vi står i nå er en slik ytre kraft. En endring av arbeidsstyrkens motivasjon og drivkraft som følge av dette og andre forhold må tas i betraktning. Andre krefter kan være:

 • Globalisering
 • Handelskrig
 • Miljø og klima
 • Finanskriser
 • Økonomiske svingninger
 • Politisk miljø
 • Terrorisme
 • Etterlevelse av lovgivning (compliance)
 • Digitalisering
 • Disrupsjoner

Poenget er at bedriftene forbedres på grunn av kunders krav. Kundene vil ha produkter som passer deres formål og deres verdier. Dette betyr nettopp å skape gode og eksepsjonelle kundeopplevelser. Det er ikke bare våre unge «millennials» som søker mening, felles verdier og et inspirerende formål. Kundene gjør det samme.

God kvalitet, innovative produkter og tjenester og effektive prosesser

Forbrukerne ønsker å samkjøre sine kjøp med egne verdier, noe som betyr at bedriftene må tilby produkter og tjenester som begeistrer, leverer opplevelser, skaper håp og har et budskap som oppleves som autentisk. Mer enn 55% av forbrukerne vil vurdere selskapets verdier når de gjør en kjøpsbeslutning, ifølge Forrester i deres 2020 prediksjon. 

Det betyr at vi må levere kvalitet i to dimensjoner; produkt/tjeneste og prosess.

No alt text provided for this image
 1. Vi må ha innovative produkter og tjenester som gir kundetilfredshet
 2. Vi må ha effektive prosesser som fungerer 

God kvalitet vil alltid lønne seg. Og da må vi både ha produkter med de rette egenskapene OG levere effektivt med gode og fungerende prosesser – slik som dette:

For å lære mer om hvordan du kan få dette til, ta kurset «Lean, kvalitet og kontinuerlig forbedring» på Videocation.no.

Categories
Blogg

Møller Mobility Group går digitalt

Oslo, 17. august 2020

Møller Mobility Group, det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum, har inngått et strategisk samarbeid med Videocation.no om levering av digitale kurs- og opplæringsprogram.

– Under Covid-19 perioden har Møller Mobility Group brukt Videocation.no plattformen til å tilby kurs og kompetanseutvikling for de ansatte som har vært permitterte, sier Nina Moi Edvardsen, HR-direktør i Møller Mobility Group. Nå som vi tilbakekaller permitterte tilbyr vi nå denne plattformen til samtlige medarbeidere i Norge, hvor vi ser på muligheter for å skreddersy innholdet til våre behov fremover. Møller Mobility Group er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi, Škoda og SEAT, med ca. 3000 medarbeidere i Norge. Hoveddelen av medarbeiderne jobber i kjeden Møller Bil, hos en av de 44 forhandlerne i Norge.

– Vi er veldig stolt over å ha fått Møller Mobility Group som vår største konsernkunde, sier Marius Olsen som er adm. direktør for Videocation AS. Videocation.no er en heldigital læringsplattform som utvikler, kvalitetssikrer og publiserer nettkurs for det norske bedrifts- og personmarkedet, så vel som for offentlig sektor. FINN.no gikk nylig inn som eier i Videocation som forventer kraftig vekst i årene fremover når de tar opp konkurransen med de globale teknologiaktørene innen digital opplæring.

– Kompetanse er nøkkel til suksess, og engasjerte og lærevillige medarbeidere er en forutsetning for at vi lykkes i å nå våre mål. I møte med markedsendringene vi ser eksternt blir vi nødt til å tilpasse måten vi bygger kompetanse på internt. Faglig påfyll står dermed sentralt for å sikre vår ledende posisjon i markedet, sier Nina Edvardsen. Foreløpig er 95 kurs tilgjengelig på plattformen og flere kommer etter hvert.

– Gjennom samarbeidet får vi mulighet til å utvikle og distribuere egne videokurs for våre ansatte på en effektiv og enkel måte. Alle får lett tilgang i den digitale løsningen, kan gjennomføre kurset og avlegge testen etter fullført program. Møller har en skreddersydd Videocation.no-portal slik at deres ansatte får en Møller-spesifikk tjeneste som inkluderer alle kursene i Videocation sitt kurstilbud, sier Nina Edvardsen.

Produsent Morten Vee orienterer konsernledelsen i Møller Mobiligy Group i hvordan kursproduksjon foregår i Videocation studio.

I Norge ligger vi bak når det kommer til digitalisering av arbeidsstokken. Videokurs hjelper til å digitalisere bedriftene, samtidig som det bidrar til å senke bedriftens kostnader og miljøavtrykk. En forskningsbibliografi fra 2001 gjennomgår 355 studier og konkluderer med at det ikke er noen forskjell i læringsutbytte mellom klasseromskurs og nettkurs.

Videocation har etablert et eget studio i Oslo med topp moderne teknologi og flerkameraproduksjon som sikrer at kurs- og opplæringsmodeller raskt kan bli tatt fra ide til publisert kurs. Videre bruker Videocation avansert teknologi når vi lager kurs for å ha god pedagogikk og opplevd relevans. I løsningen ligger blant annet visuelle virkemidler som digital tvilling, 3d animasjoner og miljøplassering.

Kort om Videocation AS
Videocation.no er en heldigital læringsplattform som utvikler, kvalitetssikrer og publiserer nettkurs for det norske bedrifts- og personmarkedet, så vel som for offentlig sektor. Selskapet ble etablert i 2017 av Sigbjørn Petter Eilertsen, Truls Paulsen, Even Bolstad og Terje Seljeseth. FINN.no gikk nylig inn med ca. 10% eierskap i selskapet. Videocation jobber kontinuerlig med å finne de mest attraktive ekspertene på sine felt og utvikle kurs i samarbeid med disse. Kurspakken som ligger i det personlige abonnementet oppdateres ukentlig. Selskapet tilbyr også utvikling av egne kurs for bedrifter, organisasjonslivet og offentlig sektor.

For mer informasjon:
Marius Olsen, adm. direktør, Videocation AS,
mobil 900 32 026, e-post: marius@videocation.no
Nina Moi Edvardsen, HR-direktør, Møller Mobility Group ,
mobil 415 58 010, e-post: Nina.Moi.Edvardsen@moller.no
Terje Seljeseth, styreleder, Videocation AS,
mobil 916 01 050, e-post: terje@tinius.com
Bjørn Richard Johansen, pressekontakt, First House,
mobil 47 800 100, e-post: brj@firsthouse.no

Categories
Blogg

FINN.no investerer i Videocation AS

Oslo, 2. juni 2020

FINN.no, som er eid av Schibsted ASA, går nå inn på eiersiden i det norske selskapet Videocation AS. De digitale arbeidsplattformene som Teams, Zoom, Google Hangout m.fl. og video som lærings- og kommunikasjonskanal har fått en eksplosiv vekst gjennom Covid-19 og Corona-krisen. Videocation AS er et norsk internettselskap, og skal utfordre de globale teknologiaktørene ved å bli ledende på digital opplæring i Norge. Selskapet er en heldigital læringsplattform som utvikler, kvalitetssikrer og publiserer nettkurs for det norske bedrifts- og personmarkedet. Det globale opplæringsmarkedet er på ca. NOK 49 billioner og bare noen få prosent av dette var digitalisert i 2019. Det kommersielle norske etterutdanningsmarkedet for bedrifter ble estimert til ca. 10 milliarder for flere år siden. Internasjonalt har selskapet Lynda.com som nå er en del av LinkedIn Learning vært et forbilde for satsingen til Videocation AS.

FINN.no er Norges største markedsplass og ble stiftet i 2000 av blant annet Terje Seljeseth (gründer og styreleder i Videocation) som var adm. direktør i FINN.no frem til 2009 da han gikk inn i Schibsteds konsernledelse med ansvar for den internasjonale rubrikkvirksomheten.

– FINN.no ser et stort potensial innen EdTech-området og Videocation har bygd opp en solid norsk plattform hvor kurs- og kompetanseutvikling enkelt tilbys bedrifts- og privatmarkedet i en Netflix- basert løsning,

Christian Printzell Halvorsen, adm. direktør i FINN.no

At eksempelvis LinkedIn kjøpte Lynda.com i 2017 for $1.5 milliarder sier litt om potensialet.

– Vi er fornøyde med å ha fått FINN.no inn på eiersiden i Videocation AS, sier Marius Olsen som er adm. direktør for Videocation AS som skal ta opp konkurransen med de globale teknologiaktørene innen digital opplæring. Han har bakgrunn som direktør for plattform- og teknologitrender i Schibsted, var med på å starte innholdsmarkedsføringsbyrået VG Partnerstudio og har ledet Urban Sharing som er et ledende teknologiselskap for mikromobilitet i Europa. Olsen har MBA fra INSEAD og har tidligere jobbet i The Boston Consulting Group (BCG).

Kontinuerlig læring og påfyll av ny kunnskap er viktigere enn noensinne

– på tvers av alle bransjer. Det er ingen tvil om at Videocation.no nå opplever økt etterspørsel i lys av dagens korona-situasjon, da mange sitter på hjemmekontor og en større andel arbeidstakere er permitterte. Det at videolæring både er mer kostnadseffektivt og miljøbesparende enn tradisjonell kursvirksomhet gjør oss trygge på veksten vi nå ser i videolæring kommer til å vedvare også i kjølvannet av korona- situasjonen, sier Marius Olsen.

– Videocation er en del av fremtidens metode for å avholde kurs. Forskning viser at videokurs er like effektivt som analoge kurs dersom det gjøres riktig, sier Terje Seljeseth som er styreleder i Videocation AS. Norge har tradisjonelt vært svake når det gjelder å etablere internettplattformer som unektelig er et av verdens største vekstområder. Vi ser daglig hvordan store amerikanske eller kinesiske plattformer blir fullstendig dominerende innen sine områder sier Seljeseth. Det burde være gode grunner til å heie på en norsk plattform for opplæring. Det kunne jo være greit at nordmenn ikke er helt avhengig av selskaper som Facebook, Google eller Amazon, smiler han.

– Videocation.no bruker norske eksperter når de utvikler videokurs for sine abonnenter. Nye kurs kommer ut hver uke, og vi er stadig på jakt på de fremste kursholderne i sitt fagfelt. Med Videocation får bedriftene også mulighet til å lage egne kurs til sine ansatte, sier Marius Olsen. Vi tror at fremtiden for opplæring ligger i en mye mer fleksibel og digital kursmodell som både er kostnadsbesparende for bedriften, bedre for miljøet, og ikke minst, mindre tidkrevende for deltakerne som kan gjennomføre kursene når og hvor det passer dem. Ingen er ferdig utlært etter fem år på universitet, og korte kurs med høy faglig kvalitet er en viktig driver i kontinuerlig læring og faglig påfyll.

Norge ligger bakpå når det kommer til digitalisering

Videokurs hjelper til å digitalisere bedriftene, samtidig som det bidrar til å senke bedriftens kostnader og miljøavtrykk. En forskningsbibliografi fra 2001 gjennomgår 355 studier og konkluderer med at det ikke er noen forskjell i læringsutbytte mellom klasseromskurs og nettkurs.

Selskapet har etablert et eget studio i Oslo med topp moderne teknologi og flerkameraproduksjon som sikrer at kurs- og opplæringsmodeller raskt kan bli tatt fra ide til publisert kurs. Videre bruker Videocation avansert teknologi når vi lager kurs for å ha god pedagogikk og opplevd relevans. I løsningen ligger blant annet visuelle virkemidler som digital tvilling, 3d animasjoner og miljøplassering.

Kort om Videocation AS
Videocation.no er en heldigital læringsplattform som utvikler, kvalitetssikrer og publiserer nettkurs for det norske bedrifts- og personmarkedet, så vel som for offentlig sektor. Selskapet ble etablert i 2017 av Sigbjørn Petter Eilertsen, Truls Paulsen, Even Bolstad og Terje Seljeseth. FINN.no går nå inn med ca. 10% eierskap i selskapet. Videocation jobber kontinuerlig med å finne de mest attraktive ekspertene på sine felt og utvikle kurs i samarbeid med disse. Kurspakken som ligger i det personlige abonnementet oppdateres ukentlig. Selskapet tilbyr også utvikling av egne kurs for bedrifter, organisasjonslivet og offentlig sektor.

For mer informasjon:
Marius Olsen, adm. direktør, Videocation AS,
mobil 900 32 026 og e-post: marius@videocation.no
Terje Seljeseth, styreleder, Videocation AS,
mobil 916 01 050,  e-post: terje@tinius.com
Bjørn Richard Johansen, pressekontakt, First House,
mobil 47 800 100, e-post: brj@firsthouse.no

Kampnje.com: Finn kjøper seg inn i «Netflix-løsning» for kurs Finansavisen.no: Finn.no inn i «Netflix for kurs» Digi.no FINN kjøper seg inn i Videocation Shifter.no: Finn.no går inn på eiersiden i Videocation, som henter ny sjef fra mobilitet-startup.